Europoslanci odmietli rozpočet EÚ

Rozpočtový výbor Európskeho parlamentu odmietol návrh finančnej perspektívy na roky 2007-2013, na ktorom sa dohodli zástupcovia členských krajín. Žiada navýšenie zdrojov.

 

Krátka správa

Rozpočtový výbor Európskeho parlamentu odmietol návrh finančnej perspektívy na roky 2007-2013, ku ktorému boli zástupcovia členských krajín schopní dospieť až na poslednú chvíľu, po maratóne rokovaní na decembrovom summite EÚ.

Návrh predložený Britským predsedníctvom a odsúhlasený členskými krajinami predpokladá obmedzenie výdavkov na 862 miliárd eur pre sedemročné obdobie. Parlament takéto výrazné obmedzenie kritizoval už v minulosti. „Výbor zaznamenal pozíciu Rady, no v jej terajšej podobe s ňou nesúhlasí“, povedal predseda výboru, europoslanec Reimer Boege.

Nesúhlas vyvolali najmä výrazné (až do 40%) škrty výdavkov Únie na oblasti ako mládežnícka politika či vzdelávanie. Podľa predsedu výboru: „V jej súčasnej forme musí Parlament spoločnú pozíciu Rady zamietnuť, nakoľko nezabezpečuje rozpočet garantujúci prosperitu, bezpečnosť a solidaritu pre európskych občanov.“

Podľa existujúceho rozdelenia kompetencií medzi inštitúciami musí s finančnou perspektívou súhlasiť aj Európsky parlament. Vzhľadom na akútnu potrebu dohody je nepravdepodobné, že by Parlament nakoniec finančnú perspektívu zamietol – jej neskoršie prijatie by viedlo k omeškaniu platieb v rámci regionálnej pomoci Únie, jej neprijatie by znamenalo uplatnenie „provizória“ a pozastavenie financovania veľkých viacročných projektov.

Rovnako nepravdepodobné je, že budú rokovania medzi inštitúciami viesť k podstatnej zmene súčasného návrhu. Mnohé členské krajiny zásadne odmietajú navýšenie výdavkov, možná nebude ani zmena štruktúry výdavkov. Manévrovací priestor je veľmi úzky. Najbližšie stretnutie zástupcov jednotlivých inštitúcií EÚ sa uskutoční 23. januára.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA