Europoslanci oživujú ústavu EÚ

Europoslanci podporili cieľ prijatia Európskej ústavnej zmluvy do roku 2009. Predchádzať tomu má široká verejná debata. Niektoré národné parlamenty pôvodný návrh odmietli.

 

Krátka správa

Duff-Voggenhuberova správa bola prijatá 385 hlasmi 19. januára 2005. Podľa nej má byť debata o Ústavnej zmluve organizovaná prostredníctvom veľkého množstva „Občianskych fór“ v členských krajinách. To by znamenalo predĺženie pôvodne ročnej „periódy reflexie“, na ktorej sa dohodli lídri EÚ na júnovom summite 2005.

Debaty majú byť štruktúrované okolo špecifických otázok. Zapojiť sa majú politické strany, zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov, občianska spoločnosť, akademická komunita a médiá. Hlavnými témami majú byť integračný proces, globálna úloha EÚ, európsky ekonomický a sociálny model, bezpečnosť a spravodlivosť, a financovanie Únie.

Hoci europoslanci žiadajú takúto širokú debatu, dohodli sa tiež na tom, že text Ústavnej zmluvy (odsúhlasený v 13 krajinách EÚ, no odmietnutý referendom vo Francúzsku a Holandsku) má zostať v zásade v súčasnej podobe. Majú k nemu však byť pripojené „podstatné opatrenia odpovedajúce na obavy vyslovené vo Francúzsku, Holandsku a inde“, povedal spravodajca Andrew Duff (ALDE, Británia).

Výsledky debaty a rozhodnutia o ďalších krokoch by mali byť prijaté v druhej polovicu roku 2007 – teda po prezidentských voľbách vo Francúzsku. Cieľom je, aby Ústavná zmluva vstúpila do platnosti v roku 2009.

Počas debaty povedala komisárka zodpovedná za komunikáciu Margot Wallström, že „zdá sa mi rozumné vypracovať závery v roku 2007 pod Nemeckým a Portugalským predsedníctvom“. Vyslovila sa tiež proti iniciatívam posilnenej spolupráce, ktorá by nezahŕňala všetky členské krajiny.

V konečnom hlasovaní bol pôvodný text Duff-Voggenhuberovej správy pozmenený v bodoch týkajúcich sa spolupráce s národnými parlamentmi. Európsky parlament chcel pôvodne s národnými organizovať sériu „medziparlamentných fór“, ktoré mali prediskutovať proces ratifikácie a prísť s návrhmi na jeho uzavretie. Predsedovia rakúskeho, fínskeho a nemeckého parlamentu však v pomerne ostrom liste EP plán odmietli a namiesto neho navrhli len jedno stretnutie, ktoré by bolo iba „výmenou postojov“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA