Eurozóna uvažuje o vlastnom rozpočte

Viaceré krajiny by chceli špeciálny rozpočet pre eurozónu, ktorý by blok chránil pred asymetrickými šokmi. Podľa diplomatov myšlienku podporujú aj silné štáty ako Nemecko či Francúzsko.

Ako informuje agentúra Reuters nemenovaný diplomat vysvetlil, že medzi krajinami eurozóny prebieha diskusia o vlastnom rozpočte, nepracuje sa však na konkrétnom návrhu. Krajiny sa podľa neho dohadujú o možnom type príjmov a výdavkov. Takýto rozpočet by slúžil najmä na makroekonomické intervencie voči asymetrickým šokom a proticyklické zásahy na kompenzovanie období recesie.

Návrh má podporu Nemecka či Francúzska. Diplomati sa zhodujú v tom, že treba v prvom rade definovať vzťah medzi novým rozpočtom pre eurozónu, rozpočtom EÚ a národnými rozpočtami. Nepovažujú však za vhodné, aby sa o ňom diskutovalo paralelne s rokovaniami o novom rozpočtovom rámci na obdobie 2014 – 2020. Pripustili totiž, že by to vyjednávania skomplikovalo.

Myšlienku špeciálneho rozpočtu pre eurozónu prvýkrát predniesol predseda Európskej rady Herman Van Rompuy v dokumente, kde predstavuje ďalšie možné kroky pri dokončovaní hospodárskej a menovej únie.

Ide o podklad pre diskusie medzi hlavami štátov a vlád na nadchádzajúcich summitov, sumarizuje závery osobitných stretnutí Van Rompuya s lídrami členských štátov a formuluje ďalšie otázky pre rokovania.

Stály predseda Európskej rady tvrdí, že prípadná fiškálna únia by mala mať k dispozícii účinné mechanizmy na nápravu neudržateľného fiškálneho vývoja v krajinách. „Mala by tiež mať nástroje na riešenie asymetrických šokov a na prevenciu šírenia. Jednou z možností je centrálny rozpočet eurozóny,“ píše Van Rompuy.

(EurActiv/Reuters)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA