Fínsko dorieši detaily rozpočtu

Historicky druhé predsedníctvo Fínska sa sústredí na pokračujúcu reflexiu ústavnej zmluvy a dokončení posledných detailov novej finančnej perspektívy.

 

Krátka správa:

Hoci celková dohoda o finančnej perspektíve už bola dosiahnutá, fínske predsedníctvo, ktoré sa začne 1. júla, bude stále musieť dojednať detaily s EP. Helsinki sa chcú vyhnúť zbytočným zdržaniam v 40 programoch, ktoré sú pokryté štrukturálnymi fondmi a 7. rámcovým programom, vzdelávacími programami a nástrojmi v oblasti vonkajších vzťahov EÚ.

Schopnosť EÚ obstáť v globálnej konkurencii je prioritou fínskeho predsedníctva. „Zachováme politický dialóg o výzvach, ktoré predstavuje globalizácia, aby sme preskúmali spôsoby, akými sa dá zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ,“ znie predbežný program predsedníctva.

Helsinki tiež chcú využiť možnosti, týkajúce sa ústavnej zmluvy, ale krajina sa obmedzí na udržanie tohto procesu pri živote a pripraví ho na nemecké predsedníctvo v roku 2007, ktoré má pripraviť správu.

Fíni sľubujú, že budú monitorovať napredovanie Ankary pri implementácii Dodatkového protokolu k Dohode z Ankary z roku 2006. „To, ako budeme zaobchádzať s touto vecou, môže mať veľmi významný dopad na prístupové rokovania EÚ s Tureckom,“ varuje predsedníctvo.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA