Francúzsko – doučovanie pre politikov

Po šoku z prehry v referende o Ústavnej zmluve sa Francúzi pomaly zobúdzajú a uvedomujú si nedostatok vedomostí o dianí v EÚ. Prekvapujúce však je, že aj politická elita pravdepodobne potrebuje niektoré veci ohľadom Bruselu „dohnať“.

 

Pozadie

Skupina 19 volených zástupcov z francúzskeho Národného zhromaždenia a pád senátorov navštívilo Brusel 30. a 31. januára. Bola to druhá zo série návštev do Bruselu a Štrasburgu organizovaných francúzskou ministerkou pre Európu, Catherine Colonna.

Pozadie

Myšlienka organizácie návštev sa zrodila po neúspešnom referende v júni 2005, kedy väčšina francúzskych občanov odmietla návrh Ústavnej zmluvy. Namiesto pozitívneho výsledku, v ktorý prezident Chirac dúfal keď plebiscit zvolával, sa musel zmieriť s faktom, že „európsky projekt“ už nemá bezpodmienečnú podporu z čias, keď francúzsko-nemecký „motor“ určoval smerovanie integrácie.

Kampaň pred referendom odhalila, že Francúzi vedia o európskej politike veľmi málo a „Brusel“ redukujú na skupinu nevolených technokratov v Komisii, rozvíjajúcich liberálne ekonomické politiky. To prinútilo Chiraca a jeho vládu konať.

Ukázalo sa však, že dokonca aj členovia Národného zhromaždenia a Senátu vedia veľmi málo o EÚ. Bolo preto prijatých niekoľko opatrení na preklenutie informačnej medzery s nádejou, že dobre informovaní volení predstavitelia budú schopní objektívne prenášať európske debaty medzi svojich voličov.

Pred každým summitom EÚ sú teraz francúzskym parlamentom organizované intenzívne debaty. Ministri majú systematicky podávať informácie p výsledku každého stretnutia Rady a najdôležitejšie otázky predkladať Zhromaždeniu. Sú organizované pravidelné návštevy Bruselu a Štrasburgu, aby sa tak posilnili vzťahy francúzskeho parlamentu s inštitúciami EÚ. Na lokálnej úrovni sa od regionálnych zhromaždení vyžaduje, aby každý rok usporiadali minimálne jedno až dve debaty o Európe.

Na úrovni vlády organizuje premiér de Villepin každý mesiac stretnutie s ministrami zapojenými do aktuálnych debát európskej politiky. Od ich zavedenia v júni minulého roku sa už uskutočnilo päť takých debát. Diskusie sa týkali národných ekonomických reformných programov (revidovaná Lisabonská stratégia), smernice o službách, a revízie dopravnej politiky EÚ.

Do európskych debát sa snaží francúzska vláda zapojiť aj občiansku spoločnosť. Každých šesť mesiacov , na začiatku každého predsedníctva EÚ, ministerka pre európske záležitosti Colonna zorganizuje stretnutie so „sociálnymi partnermi“ (odbormi a zamestnávateľmi). Tieto stretnutia sa konajú aj pri mimoriadnych príležitostiach, keď sa na nich diskutuje o aktuálnych veciach EÚ, ako napríklad smernica o službách.

Zdá sa však, že nedostatok poznatkov o Európe má ja hlbšie korene vo vzdelávacom systéme. Poradca ministerky Colonna – ktorý vyštudoval prestížnu Ecole Nationale d’Administration (ENA), cez ktorú prešiel takmer každý francúzsky minister a prezident od konca druhej svetovej vojny – pre EurActiv potvrdil, že ešte pred piatimi rokmi EÚ chýbala v skúškovom programe ENA.

Jedným z riešení má byť rozhodnutie z decembra minulého roku vytvoriť špeciálne vzdelávacie semináre, ktoré majú pomôcť francúzskym úradníkom a predstaviteľom držať tempo s vývojom EÚ.

Komunikácia Európy so širokou verejnosťou však vyzerá byť omnoho ťažšou úlohou, najmä pre nezáujem médií. Marc Paolini, bruselský dopisovateľ francúzskeho denníka „La Tribune“, v prednáške pre francúzskych poslancov 30. januára poukázal na nízke zastúpenie francúzskych denníkov a TV v Bruseli. Najpopulárnejšia televízna stanica co Francúzsku, TF1, tam dokonca nemá ani stáleho korešpondenta.

Ďalšie kroky

  • Francúzske Národné zhromaždenie usporiada debaty o európskej politike pred summitmi EÚ v marci a júni. Hovoriť sa bude o rozširovaní, ako aj budúcnosti Ústavnej zmluvy.
  • Od februára do júla 2006 bude Komisia prijímať prostredníctvom internetovej stránky reakcie aktérov i občanov na svoju Bielu knihu o komunikačnej politike.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA