Gordon Brown odoláva tlaku Konzervatívcov

Britská opozičná Konzervatívna strana vyvíja čoraz väčší tlak na vypísanie referenda pre ratifikáciu Reformnej zmluvy. Premiér Gordon Brown preto vyhlásil, že počas summitu bude jeho krajina vetovať akýkoľvek návrh dokumentu, ktorý nie je v súlade s britskými požiadavkami.

Krátka správa

Premiér Gordon Brown trvá na tom, že počas nadchádzajúceho summitu v Lisabone dokáže obhájiť britské záujmy. V portugalskom hlavnom meste sa bude 18.-19. októbra 2007 hlasovať o prijatí textu novej Reformnej zmluvy. Brown počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom EK, J. M. Barrosom, na Downing Street vo štvrtok (11.10.) povedal, že Británia bola úspešná v presadení svojich „mantinelov“ do návrhu textu dokumentu, ktorý má byť revíziou zakladajúcich zmlúv Spoločenstva.

Kancelária britského premiéra vo svojom stanovisku konštatuje: „Výnimky a veto spojené s otázkami ako národná bezpečnosť, zahraničná politika a sociálne platby budú v dokumente počas summitu EÚ 18. októbra „detailne“ prítomné.“

Premiér k stanovisku dodal: „Samozrejme, ak nebudú presadené naše mantinely, nebudeme schopní akceptovať pozmeňujúcu dohodu.“

Brownove slová boli primárne zamerané na utíšenie rastúceho hlasu opozície, ktorá trvá na vypísaní ratifikačného referenda. Timothy Kirkhope, líder Konzervatívcov v EP, povedal: „Týždeň pred rozhodujúcim summitom v Lisabone má dnes Gordon Brown ďalšiu príležitosť úprimne sa zastať britských záujmov. Národný záujem môže byť dosiahnutý len vtedy, ak Gordon Brown rozhodne o referende, ktoré sľúbil britskému ľudu.“

Barroso počas tlačovej konferencie u britského premiéra povedal, že je „na britskom národe a britských inštitúciách, aby definovali, čo je ich národným záujmom“ a zopakoval, že rozhodnutia referendom sa prijímajú len na národnej úrovni.

Barroso sa rovnako pokúsil utíšiť obavy o budúcnosť britského vplyvu na tvorbu agendy EÚ: „Čo ja môžem povedať je, že naša agenda, agenda Komisie a dnešná agenda EÚ … je veľmi britskou agendou otvorenej ekonomiky, reformnej ekonomiky, konkurencieschopnejšej ekonomiky, globálnej Európy.“

Barrosove slová však môžu byť vodou na mlyn niektorým socialistom a ľavičiarom vo Francúzsku, ktorí v roku 2005 dokázali v referende o Ústave mobilizovať veľké množstvo voličov s tým, že predkladaný dokument je integračným projektom s anglo-saskou dominanciou voľného trhu. Práve ľavičiari sa vtedy pričinili o odmietavý výsledok všeľudového hlasovania.

Martin Schultz, líder frakcie PES v EP, počas svojej pred-summitovej návštevy v Lisabone varoval: „Občania neprejavia európskemu projektu žiadnu podporu bez napredovania sociálnej Európy.“

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy počas svojej predvolebnej kampane často poukazoval na EÚ ako na „Trójskeho koňa“ globalizácie a veľakrát sa vyslovil za viac ochranársku Európu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA