Írske referendum do tretice?

Ak sa má meniť Lisabonská zmluva kvôli francúzsko-nemeckému návrhu zavedenia stáleho mechanizmu na predchádzanie kríz v eurozóne, Írsko sa bude musieť zaoberať otázkou prípadného referenda.

Prvotnú reakciu z írskych diplomatických kruhov charakterizoval írsky denník Irish Times ako „sangvinickú“. „Tešíme sa na to, že nám FrancúzskoNemecko povedia, aké sú ich návrhy“, citujú nemenovaného írskeho vládneho úradníka.

Zdroje írskeho denníka ale naznačili, že vláda v Dubline nemá chuť dostať sa k situácii, ktorá by hrozila ďalším referendom.

V spoločnom stanovisku francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej vydanom 18. októbra tvrdia, že je potrebné modifikovať zmluvu o EÚ, aby bolo možné trestať krajiny za porušenie pravidiel o rozpočtovej disciplíne aj pozastavením ich hlasovacích práv.

Sarkozy a Merkelová vyzvali lídrov EÚ i predsedu Európskej rady, aby „ešte pred marcom 2011 prišli s konkrétnymi návrhmi, ktoré by umožnili vytvorenie silného rámca pre riešenie kríz.“

Vo vyhlásení sa tiež píše, že „potrebné dodatky k zmluvám by mali byť prijaté a ratifikované členskými štátmi v súlade s ich ústavami požiadavkami a to včas pred rokom 2013“.

Názory právnikov, či rozsudok v prípade Crotty (pozri Pozadie) vyžaduje v tomto prípade súhlas ľudí, sa budú líšiť. Ťažko ale pochybovať o tom, že všetky z navrhovaných zmien sú významné, píše bruselský korešpondent Irish Times Arthur Beesley.

Bude nasledovať Británia?

Navrhované zmeny zmlúv začínajú vyvolávať diskusiu o možnom referende aj v Británii. Merkelovej a Sarkozyho návrhy vyústia pravdepodobne do tlaku na Cameronovu vládu, aby nechala ľudí hlasovať o EÚ.

Silne euroskeptické krídlo v Konzervatívnej strane stále nedokáže bývalej vláde zabudnúť, že sa v krajine nekonalo referendum o Lisabonskej zmluve.

Toto nie je prvý prípad od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti, čo EÚ zvažuje otváranie zmluvy. Tým prvým bolo začlenenie 18 europoslancov, o ktorých sa navýšil ich celkový počet podľa Lisabonskej zmluvy. Vyžadovalo si to zvolania krátkej Medzivládnej konferencie. V Írsku bola ale táto zmeny považovaná za málo významnú.

Ďalšie kroky

28. a 29. októbra 2010: Lídri EÚ sa stretávajú na summite v Bruseli s cieľom prediskutovať hospodárske riadenie v eurozóne, ako aj spoločnú pozíciu pre stretnutie G20 v novembri.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA