Kampaň žiada koniec nezrozumiteľného eurospeaku

Ľudia môžu na webstránke kampane uviesť nezrozumiteľnú formuláciu z oficiálnych dokumentov EÚ a navrhnúť "ľudskejšiu" alternatívu. Používanie jednoduchšieho jazyka by mohlo podľa liberálov (ALDE) vo Výbore regiónov významne zlepšiť komunikáciu EÚ s verejnosťou.

Súčasťou kampane “Jednoduchší jazyk” Aliancie liberálov a demokratov pre Európu (ALDE) vo Výbore regiónov EÚ je online fórum, ktoré umožní jednotlivcom “uvádzať príklady “nezrozumiteľných žargónových viet”, s ktorými sa stretli v dokumentoch EÚ” a zároveň “navrhnúť priateľnejšiu alternatívu”.

Zameriava sa na všetkých, ktorí pracujú pre EÚ alebo s ňou majú niečo dočinenia. Cieľom je podporiť používanie jednoduchšieho a jasnejšieho štýlu vyjadrovania sa (vo všetkých jazykoch) v európskych dokumentoch oficiálnych, či nie.

Zopár už publikovaných príkladov:

Sporný termín: “Územná kohézia” (territorial cohesion) Návrh používateľa: “spoločnosť, či krajiny sú (alebo nie sú) sociálne alebo ekonomicky súdržné… územná kohézia znie ako geotektonika…alebo ako boj EÚ proti kontinentálnemu riftu”.

V niektorých prípadoch formulácie z oficiálnych dokumentov zmiatli ľudí natoľko, že neboli schopní navrhnúť alternatívu a uviedli len zúfalé: “Netuším čo toto znamená”.

Na stránke už je aj slovo subsidiarita. “Toto nemá alternatívu”, píše užívateľ na fóre. “Ale nikto mimo Bruselu nevie, čo to slovo znamená”. Preto treba podľa neho lobovať za to, aby slovo uznali slovníky a MS Word. “Pripojte sa k nášmu hnutiu Subsidiarita je slovo“.

Iný užívateľ navrhuje nahradiť slovo “interoperabilita” spojením “kompatibilita systémov”.

Podpora občianskeho angažovania sa v diskusiách EÚ je pre účasť na budúcoročných voľbách do EP kľúčová. Iniciatíva podpredsedníčky Komisie Margot Wallström “Komunikovanie Európy v partnerstve”, z októbra 2007 identifikovala internet ako kľúčový prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa.

“Znovu a znovu sme boli svedkami toho, ako sa EÚ snaží stať zrozumiteľnou. Nepomôžeme sebe, ani našim občanom ak sa budeme vyjadrovať obskúrnym jazykom”, uviedla predsedníčka skupiny ALDE vo Výbore Flo Clucasová.

“Občania vnímajú jazyk, ktorý vychádza z Bruselu ako nepreniknuteľný, myslia si to ale aj mnohí úradníci na národnej, regionálnej či miestnej úrovni. Je potrebné, aby sme to zmenili a preto spúšťame túto kampaň”, dodala.

Hoci webstránka kampane zatiaľ funguje len v angličtine, jej tvorcovia prisľúbili, že ďalšie jazykové verzie pribudnú čoskoro.

Liberáli súčasne nainštalovali pútač nad frekventovanou ulicou Rue Belliard v srdci európskej štvrte v Bruseli, ktorá nesie odkaz: “Akým jazykom by mala EÚ hovoriť?”

V minulosti uzrelo svetlo sveta viacero webstránok, ktoré mali za cieľ “priblížiť EÚ občanom”. Cesta ku Kodani 2009 bola spustená minulý rok ako fórum na konzultácie o následovníkovi Kjótskeho protokolu. Komisárka zodpovedná za  ochranu spotrebiteľa, Meglena Kuneva, je známa tým, že vedie online chaty s Európanmi na rôzne témy, napríklad pred Vianocami to bola bezpečnosť hračiek.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA