Komisia odhalila ambicióznu agendu na rok 2009

Európska komisia zverejnila detaily svojho pracovného a legislatívneho programu na rok 2009. Dokument je prekvapujúco ambicózny napriek tomu, že mandát Barrosovej Komisie končí v priebehu roka 2009.

Pri zameraní sa na päť politík (1. rast a zamestnanosť, 2. klimatické zmeny a udržateľná Európa, 3. spoločná imigračná politika, 4. sociálna oblasť, 5.  Európa ako svetový partner), je program na rok 2009 na končiacu exekutívu nezvykle objemný. Má odrážať túžbu Komisie „prijať opatrenia v zaťažkávajúcich časoch“.

Na vrchole zoznamu povinností exekutívy EÚ na rok 2009 je Oznámenie o Lisabonskej stratégii po roku 2010, ale aj opatrenia pre dohľad nad finančným trhom, zníženie nákladov pre malé a stredné podniky, publikovania Zelenej knihy o reforme spoločnej politiky v oblasti rybolovu a Oznámenie o financovaní nízkouhlíkových technológií a budúcnosti dopravnej politiky.

Hoci je celkový počet iniciatív porovnateľne nižší než minulý rok, veľká snaha Barrosovej komisie pretlačiť spomínané návrhy sa pokladá za pokus zanechať po sebe odkaz.

Antonio Missiroli, riaditeľ European Policy Centre (EPC) pre EurActiv.fr povedal, že nabitý program Komisie poskytuje pre obchdázajúcich komisárov možnosť zanechať odkaz pre svojích nástupcov a zároveň pripraviť pôdu pre tých, ktorí plánujú zostať aj ďalšie volebné obdobie. Pokiaľ ide o šéfa Komisie, Barroso sa pravdepodobne bude uchádzať o znovuzvolenie.

Zmysel pre kontinuitu je tiež evidentný v Európskom parlamente, tvrdí Missiroli, kde sa očkáva, že kľúčoví hráči ako Graham Watson, z frakcie liberálov (ALDE), Joseph Daul z frakce EPP-ED a Martin Schulz zo skupiny európskych socialistov (PES), zotrvajú v parlamentných laviciach. Špekuluje sa dokonca o tom, že Graham Watson bude ďalším predsedom Európskeho parlamentu, ako výsledok  povolebnej dohody medzi dnes najpočetnejšou EPP-ED a liberálmi (ALDE).

Rok 2009 je pre Komisiu dôležitým rokom. Bude si hľadať cestu k Obamovej administratíve a riešiť zadrhnutú inštitucionálnu reform EÚ.

Slovenské europoslankyňa Irena Belohorská počas diskuise v Európskom parlamente o pracovnom programe na rok 2009 Európskej komisii odporučila, "aby sa miesto ekonomicky neplodných vízií sústredila, pri tvorbe svojich priorít, priamo na občana a jeho potreby". "Tým myslím hlavne zdravie a kvalitné sociálne podmienky na dôstojný život. V čase ekonomického stresu a sociálneho tlaku na ľudí nemožno zabúdať na ich zdravie, je potrebné posilňovať prevenciu a efektívne implementovať legislatívu, konkrétne napr. voľný pohyb osôb ako aj cezhraničnú starostlivosť o pacientov. Bez zdravého občana totiž nemôže byt zdravá Únia", uviedla Belohorská.

Komisia plánuje publikovať vyhlásenie "o tom, čo dosiahla" v plnení jej cieľa „budovania Európskej únie pre 21. storočie“, na jar 2009.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA