Komisia o budúcnosti Ústavy

V Lanakene predstavila Komisia svoj príspevok k júnovej diskusii Rady, ktorá sa bude zaoberať ďalším osudom Európskej ústavy. Tú v referendách odmietli dva zakladajúce štáty Únie. Komisia navrhuje „pozitívnu, na politiky orientovanú agendu“.

 

Krátka správa

Podľa vysokopostaveného úradníka Komisie, Komisia uznáva, že ani „obdobie reflexie” neprinieslo konsenzus ohľadom ďalšieho osudu Ústavy. Preto sa chce koncentrovať hlavne na výsledky, najmä v oblasti rastu a zamestnanosti. Termín „Európa výsledkov“ sa na seminári tešil veľkej obľube. Jednou z oblastí, kde chce byť Komisia viditeľnejšia, je sociálna ochrana pred negatívnymi dopadmi globalizácie.

Budúcoročné 50. výročie od podpísania zakladajúcich Rímskych zmlúv chce Komisia využiť ako možnosť znovu naštartovať debatu o budúcnosti EÚ. Bude to „rok prehodnotenia“, povedal predstaviteľ Komisie na tlačovej konferencii konanej po dvojdňovom seminári, ktorý sa konal vo flámskom meste Lanaken v dňoch 27.-28. apríla.

Komisia vyslovila podporu francúzskemu návrhu, ktorý sa týka odstránenia národného veta zo súčasných Zmlúv. Zamýšlaným dôsledkom by malo byť hladšie a bezproblémovejšie fungovanie inštitúcií. Odstránenie veta sa týka oblastí spravodlivosti, policajnej spolupráce a nariadení o ochrane pracovníkov. Tieto zmeny stačí urobiť len na úrovni zákonov aj bez zmeny Zmlúv.

Očakáva sa, že Komisia odprezentuje dokument na júnovom stretnutí Rady 10. mája. Dokument bude možno obsahovaťinštitucionálne zmeny, napríklad v oblasti, ktorá je v eurožargóne známa ako subsidiarita. Ide o myšlienku, aby EÚ zasahovala len v tých záležitostiach, v ktorých zlyhali členské štáty. Lídri EÚ budú o budúcnosti Ústavy diskutovať v Bruseli počas zasadnutia Rady 15.-16. júna.

Slovenský parlament síce Ústavu v máji 2005 ratifikoval, ale prezident SR I. Gašparovič ju nepodpísal s odôvodnením, že osud Ústavy nie je po negatívnom výsledku referend vo Francúzsku a Holandsku, jasný. Podľa prezidenta by sa mala Únia dohodnúť na novom dokumente, podľa ktorého by mala ďalej fungovať.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA