Konferencia o budúcnosti EÚ: občianska participácia je nevyhnutná

Budúcnosť Európy po referendovom odmietnutí Ústavy, aktivity členských krajín súvisiace s plánom D a komunikačná stratégia Komisie sa stali na konferencii ECAS terčom kritiky.

 

Pozadie

Konferenciu pod názvom Plán D a právo občanov na informácie” zorganizovala v Európskom parlamente 7. júna Európska akčná občianska skupina (European Citizen Action Service – ECAS) za spolupráce Priateľov Európy, Journalists@YourService a EurActiv.com. Diskutovalo sa najmä o stanovení kritérií na príspevky národných vlád a európskych inštitúcií do plánu D a hodnotil sa aktuálny stav po ročnom trvaní „obdobia reflexie”.

Diskusia sa konala v náväznosti na konferenciu o „Bielej knihe o komunikácii” (1. február 2006), ktorú usporiadali rovnakí organizátori, a jej súčasťou bolo aj niekoľko komentárov a príspevkov ku komunikačnej a informačnej stratégii EÚ.

Otázky

Jedno z ranných stretnutí bolo zamerané na spôsob, akým môžu niektorí aktéri prispieť k priblíženiu diskusie o jednotlivých politikách k občanom.

Španielsky poslanec Európskeho parlamentu a spravodajca Bielej knihy Luis Herrero-Tejedor obvinil Komisiu, že komunikačnú politiku buduje bez právneho základu: „Biela kniha je alibi, ktoré používa Komisia na zisk väčšieho balíka peňazí”.

Benoit DerreneNadácie pre budúce generácie použil príklad iniciatívy „Panel Európskych občanov” ako príklad dobrej a novej techniky na znovuspojenie sa s občanmi. Zámerom Panelu Európskych občanov, ktorý vznikol v máji 2006 za podpory Európskeho výboru regiónov, je spojiť občanov z 9 regiónov s cieľom pripraviť správu o budúcnosti vidieckych oblastí v Európe.

Elodie Fazie, ktorá vystúpila za Kontaktnú skupinu občianskej spoločnosti, vyhlásila, že občianska participácia nemôže fungovať len na základe reprezentatívnej demokracie, a varovala, že „viac participácie neznamená automaticky kvalitnú participáciu”. Kritizovala Komisiu za to, že iniciatívy „vznikajú ako huby po daždi” a vyjadrila sa v prospech nezávislých mediátorov pôsobiacich v diskusii o budúcnosti Európy.

Poobede sa 300 účastníkov konferencie stalo svedkom živej a kontroveznej debaty o spôsobe, akým urobiť plán D dynamickejším.

Podpredsedníčka Komisie Margot Wallström otvorila diskusiu poukázaním na pozitívne výsledky plánu D. Niekoľko krajín spustilo diskusiu s občanmi a špeciálna internetová stránka Komisie dostala viac ako 8000 príspevkov („80-90% mladých ľudí”, povedala komisárka).

Giles Merritt z organizácie Priatelia Európy bol menej optimistický. Povedal, že „diskusia nás nikam nevedie”. Položil provokatívnu otázku: „Ako môže Komisia týmto spôsobom opäť zapáliť oheň v srdciach Európanov?”

Willy De Backer, šefredaktor EurActiv.com, interpretoval francúzske a holanské „nie” odlišne. „Možno sú prvým skutočným signálom vznikajúcej európskej verejnej sféry”, povedal. V kontexte nedávnych výsledkov Eurobarometra sa spýtal, či je možné „že európski občania podporujú európsky projekt, ale niev tejto podobe”.

Daniel Spoel zo Stáleho fóra občianskej spoločnosti a spoluautor knihy „Plan B. Changer la gouvernance Européenne” poukázal na veľkú priepasť medzi politickým kompromisom vyjadreným v Ústavnej zmluve a občianskou realitou. Spoel svoj príspevok uzavrel slovami: „Neexistuje vízia budúcnosti”.

V záverečnej reakcii na diskusný príspevok komisárka Margot Wallström znovu potvrdila svoju ambíciu viac zapojiť európskych občanov do debaty o budúcnosti EÚ. „Už nestačí, aby sa angažovala len úzka elita… nezapájame dostatočne občiansku spoločnosť”.

Nasledujúce kroky

  • Európska rada by mala v dňoch 15.-16. júna prijať ďalší plán v súvislosti s pokračovaním obdobia reflexie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA