Koniec „obdobia reflexie“ v nedohľadne

Predsedníctvo Rakúska v EÚ zľahčuje výzvy po konci obdobia reflexie a opätovnom napojení na potreby občanov a ekonomiky EÚ.

 

Krátka správa:

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rakúska Hans Winkler vo svojej reči pred výročnou konferenciou think-tanku CEPS 22. februára vyhlásil, že riešenie problému zablokovanej ústavnej zmluvy sa objaví skôr počas doby niekoľkých predsedníctiev než v priebehu rakúskeho do konca júna tohto roku (pozri EurActiv, 20. 1. 2006).

Hoci zopakoval ako najvyššie tri priority „zabezpečenie pracovných miest a ekonomického rastu“, „ochranu a modernizáciu sociálneho modelu“ a „opätovné napojenie sa na ľudí“, nezmienil sa o žiadnych nových iniciatívach ako akčný plán na implementáciu Lisabonu či komunikačnú stratégiu EÚ. Do apríla alebo mája predpovedá konečnú dohodu o finančnej perspektíve. Na nasledujúci deň Janusz Lewandowski, predseda Výboru pre rozpočet v Európskom parlamente, vysvetlil úsilie, ktoré Parlament vyvíja pri progresívnom „lisabonizovaní“ kohéznej politiky.

Na otázku Daniela Grosa z CEPS, prečo sa Parlament zameriava skôr na celkové sumy než na realokáciu financií na politiky, orientované do budúcnosti, Lewandowski hovoril o postupných zmenách a privítal ďalšiu diskusiu až do roku 2008, kedy dôjde k prehodnoteniu ( pozri EurActiv, 20. 1. 2006).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA