Live: Správa o stave únie

Predseda Európskej komisie prednesie v stredu o 9. hodine pred Európskym parlamentom výročnú správu o stave únie.

Pôjde o prvú výročnú reč, ktorú prednesie Jean-Claude Juncker. S touto relatívne mladou tradíciou začal José Manuel Barroso v roku 2009 po vzore amerických prezidentov.

Očakáva sa, že sa Juncker v stredu zásadným spôsobom vyjadrí k témam ako sú migračná kríza, s tým spojené ohrozenie schengenského priestoru, situácii v Grécku a budúcnosti eurozóny. Potom bude nasledovať diskusia s europoslancami, predovšetkým lídrami politických skupín.

Vo svojom inauguračnom prejave po nástupe do funkcie Jean-Claude Juncker vyhlásil, že jeho Komisia bude tou poslednou, ktorá dostane šancu si dôveru ľudí získať, alebo ju EÚ nezvratne stratí.

Sledujte live od 9. hodiny (streda, 9. septembra 2015)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA