Ministri zahraničia otvorili rozhovory o Zmluve EÚ

Začali sa rokovania o finalizácii návrhu „Refomovanej zmluvy“, založené na podrobnom mandáte dohodnutom európskymi lídrami na júnovom summite. Zástupcovia európskych inštitúcií vyzvali členské štáty, aby neotvárali nové otázky a dosiahli dohodu do októbra 2007.

Pozadie

V júni sa hlavy štátov a vlád EÚ dohodli na podrobnom mandáte pre Medzivládnu konferenciu (MVK), ktorá má reformovať inšititúcie EÚ. „Reformovaná zmluva“ by mala prekonať dva roky trvajúcu bezvýchodiskovú situáciu po francúzskom a holandskom „nie“ navrhnutej euroústave.

Úlohou MVK je transformovať politickú dohodu do právnej formy a pripraviť text, ktorý by revidoval súčasné zmluvy. Po prvý krát sa schádza MVK s vopred dohodnutými hlavnými ustanoveniami novej Zmluvy. Portugalské predsedníctvo verí, že rozhovory sa zredukujú na právne detaily textu Reformovanej zmluvy.   

Otázky

Portugalské predsedníctvo predložilo návrh novej Zmluvy ministrom zahraničia EÚ na oficiálnom otvorení Medzivládnej konferencie 23. júla. Podľa predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosa, predstavuje 277 stranový text kompromis, ktorý určil súčasnú podobu textu.

Na tlačovej konferencii 23. júla portugalský minister zahraničia podčiarkol potrebu dosiahnuť dohodu „tak rýchlo, ako je to len možné“ a vyslovil odporúčanie, aby sa členské štáty „držali časového harmonogramu.“ „Je úlohou Portugalského predsedníctva vytvoriť vhodné politické podmienky,“ povedal Amado.

Strach členských štátov z otvárania inštitucionálnych otázok je predovšetkým spôsobený Poľskom, ktoré signalizovalo nespokojnosť s ustanoveniami o hlasovaní v Rade.

Poľská ministerka zahraničia Anna Fotyga však zmiernila rétoriku: „Chceli by sme, prirodzene, sprostredkovať poľské chápanie niektorých ustanovení mandátu. Je tu niekoľko otázok, ktoré majú viaceré krajiny a my ich chceme vyjasniť.“

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: „Verím, že každý si nájde v tomto texte svoje miesto. Určite sú isté detaily, ktorým sa treba venovať, avšak pri plnom rešpektovaní mandátu. Veľmi dlho sme dikutovali o inštitúciách, procedúrach, reformách a zmluvách. Ok, stačilo. Teraz sa musíme koncentrovať na sprostredkovanie výsledkov občanom.       

Pozície

Predseda EP Hans-Gert Pöttering uvítal vo svojom vyhlásení otvorenie MVK: „My v Parlamente plne podporujeme Portugalské predsedníctvo v jeho dôležitej úlohe preniesť dohodu z júnového summitu do konečného textu Reformovanej zmluvy. Nesmie dôjsť k žiadnym vyjednávaniam, či otváraniu mandátu.“

Predseda EK José Manuel Barroso vyjadril nespokojnosť s prirovnávaním návrhu Reformovanej zmluvy k Ústavnej zmluve. Vyslovil sa skôr za prirovnanie nového návrhu k „súčasnej situácii“ podľa ustanovení Zmluvy z Nice.

Zástupcovia EP na Medzivládndnej konferencii – Nemec Elmar Brok (EPP-ED), Španiel Enrique Barón Crespo (PES) a Brit Andrew Duff (ALDE), ktorí zastupujú EP na stretnutiach na úrovni ministrov, zaujali jasné stanovisko k začiatku MVK. Elmar Brok vo svojom prejave na úvodnom stretnutí Medzivládnej konferencie poukázal na to, že výsledkom procesu musí byť EÚ, ktorá je schopná konať rozhodne a efektívne. Konferencia by sa preto mala striktne držať politickej dohody dosiahnutej na júnovom summite. Dodal, že „Parlament sa zdrží akýchkoľvek návrhov na zmenu mandátu, o ktorom sa už nesmie vyjednávať.“ Barón Crespo zdôraznil, že on a jeho kolegovia budú „konať ako ochrancovia podstaty Ústavnej zmluvy, ako základu práce MVK.“

Ďalšie kroky

18.-19. október: Predsedníctvo chce dosiahnuť dohodu o Reformovanej zmluve na neformálnom zasadnutí Rady v Lisabone

13.-14. december: Podpísanie novej Zmluvy hlavami štátov a vlád na Európskej rade.

Do 2009: Ratifikácia v 27 členských štátoch ešte pred voľbami do EP.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA