Národné parlamenty chcú rozhodovať o Európe

Po medziparlamentnej diskusii o budúcnosti Európy sa europoslanci a poslanci národných parlamentov zhodli, že existuje potreba väčšieho zapojenia národných parlamentov do európskeho rozhodovania.

 

Krátka správa

Spoločná diskusia europoslancov a poslancov národných parlamentov o budúcnosti EÚ sa konala v Bruseli 8. a 9. mája. Zapojenie národných politikov a poslancov do európskeho rozhodovania bolo dlho vnímané ako jedna z chýbajúcich súčastí európskej demokracie.

Hoci väčšina národných parlamentov má svoje stále výbory pre Európsku úniu, vplyv týchto výborov je až na jednu-dve výnimky ako napríklad Dánsko pomerne obmedzený. Tieto poradné výbory EÚ spolupracujú v rámci orgánu s názvom COSAC, ktorý zasadá dvakrát ročne. Kvalita spolupráce je jasná už z neprepracovanosti internetových stránok samotného COSAC-u a jeho Medziparlamentnej výmeny informácií v EÚ (IPEX).

Jedným z konkrétnych výsledkov dvojdňovej konferencie je zriadenie stálej pracovnej skupiny pre preskúmanie budúcich možností financovania Európskej únie. Nadchádzajúce Fínske predsedníctvo sa zaviazalo uskutočniť ďalšiu spoločnú diskusiu na konci roka 2006.

Predseda Komisie Barroso oznámil, že má v úmysle priamo prenášať všetky nové politické návrhy a dokumenty na konzultáciu do národných parlamentov, ktoré by ich mali revidovať a reagovať na ne.

Počas diskusie väčšina poslancov vyjadrila presvedčenie, že slabá Ústavná zmluva by mala byť zachovaná, hoci neexistuje konsenzus o tom, ako by to malo prebiehať. „Kameň mudrcov“, ktorý by nám umožnil nájsť najlepšie alternatívne riešenie, zatiaľ nebol objavený,“ vyhlásil predseda rakúskeho parlamentu Andreas Khol.

Správu o ratifikácii Ústavnej zmluvy estónskym parlamentom uvítalo zhromaždenie mohutným potleskom. Estónsko sa tak stalo 15. členským štátom, ktorý zmluvu ratifikoval.

Slovenskou prostredníčkou medzi Národnou radou SR a Európskym parlamentom je Miriam Lexmann, ktorá v EP pôsobí od začiatku tohto roka.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA