Nestačí vychvaľovať Európu

Euroskeptizmus v Nemecku rastie, tvrdí Bernd Hüttemann, generálny riaditeľ Európskeho hnutia, Nemecko, v rozhovore pre EurActiv. Vysvetľuje, čo by bolo treba zmeniť v komunikácii o EÚ v Nemecku, aby jej podpora začala opäť stúpať.

 

Krátka správa

Ako jeden zo zakladajúcich členov EÚ, najväčší čistý prispievateľ do spoločného rozpočtu, a krajina bez dôležitejších vyslovene euroskeptických strán, sú Nemeci všeobecne pokladaní za „dobrých Európanov“.

Nedávny Eurobarometer však ukázal, že iba 43% Nemcov verí Európskej komisii, len 53% Európskemu parlamentu a 40% Rade. Skeptické postoje voči EÚ rastú.

Podľa Hüttemanna je dôvodom, že Európa je niečím, čo je iba chválené v prejavoch, nie prezentované ako relevantné pre domácu politiku. Viac a viac kompetencií je však prenášaných na unijnú úroveň. Politici, strany, a „nekompetentné elity“ vo všeobecnosti nedokázali komunikovať dôležitosť EÚ. Nemci preto naďalej veria, že je to ich krajina kto stratil v najväčšom počte prípadov, ak nie všetkých. Súčasne sa 71% Nemcov necíti dostatočne zapojených do európskych záležitostí.

Čo je potrebné zmeniť? Hüttemann verí, že s občanmi sa treba rozprávať konkrétne ako je EÚ dôležitá a ako ovplyvňuje nemeckú politiku: „Informácie, dialóg a vzdelávanie“ o EÚ je treba poskytovať decentralizovaným spôsobom, blízko k občanom.

Bernd Hüttemann však ľutuje, že nová nemecká koalícia (CDU/CSU-SPD) ešte nesformulovala komunikačný plán, čiastočne kvôli vnútorným bojom medzi vládnymi stranami. V krajine s vysoko komplexnou štruktúrou vládnutia pokiaľ ide o záležitosti EÚ je však dobrá koordinácia kľúčová, aj pokiaľ ide o komunikáciu.

Hüttemann vidí možné výzvy budúcnosti. Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré je principiálnym orgánom pre riadenie politiky EÚ, vytvorilo na zlepšenie dialógu s tretím sektorom okrúhly stôl mimovládnych organizácií. Nemecká vláda spolu so zastúpením Komisie a Európskeho parlamentu v Nemecku, spustili projekt „Aktion Europa“. Jeho cieľom je zlepšiť komunikáciu v Nemecku zapojením viacerých hráčov a ponúknutím im financovania ich komunikačných projektov.

Ostáva len čakať, či táto „aliancia byrokracií“ povedie k zníženiu byrokracie. Hüttemann identifikoval spolkové krajiny (Länder) ako najväčší potenciálny problém. Hoci sú blízko k občanom, regióny sa stále viac sťahujú z politiky EÚ. Niektoré sú otvorene skeptické a súčasne bez problémov akceptujú štrukturálne fondy.

Celé interview nájdete v nemeckom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA