Nová zmluva EÚ: Briti možno dostanú výnimku

Podľa správ v médiách ponúkne A. Merkel Británii možnosť nezúčastňovať sa na užšej spolupráci v trestných záležitostiach. Nemecké predsedníctvo sa tak snaží rozptýliť opozíciu voči vynovenej zmluve EÚ.

Krátka správa

Nemecké predsedníctvo chce prijať zoštíhlenú zmluvu EÚ, ako náhradu za euroústavu odmietnutú v referende vo Francúzsku a Holandsku, v základných rysoch už na júnovom summite (21.-22. jún 2007). Rokovania o detailoch sa majú finalizovať na jeseň, zmluva podpísať a ratifikovať koncom roka.

Ako najväčšiu prekážku prijatia novej zmluvy identifikoval Berlín Britániu a Poľsko. V snahe rozptýliť britský odpor chce nemecká kancelárka ponúknuť Londýnu výnimku – možnosť nezúčastňovať sa na užšej policajnej a súdnej spolupráci v trestných záležitostiach. V tejto oblasti predpokladá nová zmluva zrušenie národného veta, čo je v Británii citlivou otázkou.

Takáto užšia spolupráca znamená napríklad právo polície prenasledovať zločinca i na území iného štátu či stanovenie minimálnych štandardov pre zadržané osoby.

Odchádzajúci britský premiér Tony Blair verí, že sa na júnovom summite podarí dohodnúť zmluvu. Dotiahnutie detailov a najmä ratifikácia však ostane na jeho nástupcovi Gordonovi Brownovi. Ten sa chce za každú cenu vyhnúť takému dokumentu, ktorý by vyžadoval ratifikáciu referendom – vzdanie sa práva veta by dalo muníciu do rúk konzervatívnej opozícii a väčšinovo euroskeptickej tlači, a Brown by tak mohol utrpieť politickú porážku hneď po svojom nástupe.

Oficiálne zatiaľ neboli žiadne ponuky predložené, s blížiacim sa summitom však tlak rastie. V každom prípade, Británia nemá výhrady len voči zrušeniu práva veta v trestných záležitostiach, namieta aj proti zahrnutiu Charty základných práv do zmluvy a zmene statusu rozhodovania v tvorbe zahraničnej politiky Únie.

Silné námietky má aj Poľsko, ktoré nesúhlasí s so systémom určovania kvalifikovanej väčšiny a požaduje zachovanie súčasného, ktorý mu dáva väčšiu váhu. K rokovania sa euroskepticky stavia aj česká vláda.

Slovensko oficiálne uprednostňuje čo najširšie zachovanie dohodnutej Ústavnej zmluvy, súčasne však podporuje snahy Nemeckého predsedníctva o nájdenie kompromisu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA