Ombudsman kritizuje Predsedníctvo

Európsky ombudsman kritizoval Radu za to, že nezabezpečila dostupnosť webstránok Holandského a Luxemburského predsedníctva v nemeckom jazyku.

 

Krátka správa

Aj keď je rotujúce Predsedníctvo EÚ funkčne súčasťou Rady, automaticky to neznamená, že webové stránky Predsedníctva sú pod jej kontrolou. Preto Rada tvrdí, že nemôže prikázať členským štátom, aby mali stránku upravenú nejakým konkrétnym spôsobom.

Pokiaľ ide o problém dostupnosti jazykových verzií na webových stránkach, európsky ombudsman P. Nikiforos Diamandouros nesúhlasí so stanoviskom Rady.

Ombudsman reagoval na sťažnosť asociácie na obranu nemeckého jazyka. Ombudsman následne bez úspechu žiadal holandskú a luxemburskú vládu o zabezpečenie nemeckej jazykovej verzie pre stránky svojich Predsedníctiev.

Ombudsman tvrdí, že keďže je Predsedníctvo EÚ jasne súčasťou Rady, nemôžu byť webové stránky Predsedníctva považované za „národné“ a byť tak mimo dosahu práva Únie. Zlyhanie Rady pri zabezpečovaní nápravy je preto považované za príklad zlého riadenia.

Oficiálnymi pracovnými jazykmi Rady sú angličtina, francúzština a nemčina. Ombudsman vyzval Radu, aby požiadavku dôkladne zvážila do 30. júna 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA