Parlament chce investovať do komunikácie

Európsky parlament schválil odhady svojho rozpočtu na rok 2008. Chce sa sústrediť aj na lepšiu komunikáciu s médiami a občanmi.

Krátka správa

Správa o odhade príjmov a výdavkov EP na rok 2008 počíta s rozpočtom vo výške 1 427 400 000 eur, čo oproti roku 2007 predstavuje nárast o 2,1 %. Časť z peňazí má ísť an intenzívnejšiu komunikáciu s občanmi a médiami – takmer 42 miliónov eur bude na budúci rok určených na centrum pre návštevníkov, audiovizuálne centrum, projekt webovej televízie EP, a informačnú kampaň v súvislosti s eurovoľbami plánovanými na jún 2009.

Text správy tiež spomína možnosť zvyšovania povedomia občanov o činnosti EP pomocou špecifického programu, ktorý by sa ale zameriaval na malé a miestne médiá. Vyzýva preto kvestorov EP, aby preskúmali, či je možné poskytnúť každému poslancovi primerané prostriedky na to, aby si mohli na návštevu do Európskeho parlamentu pozývať aj novinárov pôsobiacich na miestnej úrovni. Medzi europoslancami však nepanuje zhoda, ako konkrétne tento program realizovať.

Vladimír Maňka (PES) vystúpil v mene Socialistickej skupiny Európskych a podporil dokončenie projektu webovej televízie EP. Považuje ju za „výborný informačný nástroj pre občanov Európskej únie“. Pripomenul tiež závery Výboru EP pre rozpočet,  podľa ktorých je potrebné zapojiť do aktivít EP vo väčšej miere malé a lokálne médiá, hoci pripustil, že v spôsobe ich zapojenia sa názory poslancov rozchádzajú. Európski socialisti podľa jeho slov „nemôžu podporiť“ návrh, aby boli každému poslancovi poskytnuté finančné prostriedky na pozývanie regionálnych novinárov na návštevu EP. Informoval preto o pozmeňujúcom návrhu, ktorý má poskytnúť jasné pravidlá hry pre komunikáciu s lokálnymi a regionálnymi médiami.

Europoslanec Sergej Kozlík (NA) podporil výzvu adresovanú parlamentnej administratíve, aby precíznejšie odhadovala potreby rozpočtových prostriedkov v jednotlivých skupinách výdavkov. Ako uviedol, objem presunov dosiahol v roku 2005 sumu vyše 124 miliónov eur a v roku 2006 viac než 105 miliónov eur, čo predstavuje takmer 10 % rozpočtových prostriedkov. Súhlas vyjadril aj s návrhom na vytvorenie špecifického programu zameraného na zapojenie menších regionálnych médií do systému informovania o EP. „Tieto médiá nepodliehajú natoľko bulváru a môžu korektne priblížiť občanom informácie o rozhodnutiach Európskych inštitúcií, vrátane Európskeho parlamentu.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA