Parlament dá zelenú Medzivládnej konferencii

Európsky parlament by mal oficiálne odsúhlasiť mandát Medzivládnej konferencie, napriek kritike voči veľkému množstvu výnimiek a poznámok v texte, na ktorom sa lídri dohodli na júnovom summite.

Pozadie

Na júnovom summite sa lídri EÚ dohodli na detailnom mandáte pre Medzivládnu konferenciu (MVK), ktorý obsahuje aj hlavné línie novej Reformovanej zmluvy EÚ. Tá by mala pomôcť Únii prekonať dvojročnú inštitucionálnu krízu, do ktorej sa dostala po zamietnutí Ústavnej zmluvy vo francúzskom a holandskom referende v roku 2005.

Parlament, ktorý musí vyjadriť svoj názor pred oficiálnym začatím Medzivládnej konferencie, pred summitom pohrozil, že je pripravený proces zablokovať, ak sa do nového dokumentu nedostanú kľúčové časti Ústavnej zmluvy.

Otázky

Parlament bude hlasovať o správe socialistického europoslanca, a predsedu Ústavného výboru EO, Jo Leinena, na plenárnom zasadnutí 11. júla. Podľa všeobecne priaznivého prijatia výsledkov summitu je vysoko pravdepodobné, že europoslanci dajú mandátu silnú podporu.

Návrh správy Jo Leinena víta fakt, že sa zachoval základ textu Ústavnej zmluvy, najmä udelenie právnej subjektivity Európskej únii, rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou do oblasti obrany, sociálneho zabezpečenia a fiškálnej politiky, včlenenie Charty základných práv (aj keď nie v plnom znení, ale ako práve záväznej odvolávky v texte), a súčasne sa do Reformovanej zmluvy dostali nové oblasti, ako energetika a klimatické zmeny.

Správa však vyslovuje poľutovanie nad vynechaním niektorých ďalších častí, ako sú symboly EÚ, výslovné stanovenie primátu európskeho práva pred národným a premenovanie európskej legislatívy tak, aby terminologicky zodpovedala legislatíve na národnej úrovni („zákon“ namiesto „smernica“ a pod.). Text tiež kritizuje množstvo výnimiek poskytnutých členským krajinám.

Parlament sa tiež zameria na otázku distribúcie miest v EP medzi členské krajiny. Návrh by mal zverejniť v októbri.

Na otvorení Medzivládnej konferencie (23.-24. júla 2007) budú EP zastupovať traja reprezentanti najsilnejších politických skupín. Zatiaľ boli menovaní dvaja – Elmar Brok (EPP-ED) a Enrique Baron Crespo (Socialistická skupina).

Pozície

Predseda Parlamentu Hans-Gert Pöttering povedal: „Parlament je priamo voleným zástupcom občanov EÚ a ako taký trvá na tom, aby bol zodpovedajúco zapojený a zastúpený na všetkých úrovniach rokovaní blížiacej sa MVK.“

„Celok je vo všeobecnosti pozitívny, sčasti to však bol neúspech“, povedal Elmar Brok (EPP-ED). Povedal že ľutuje, že text je „komplexnejší než Ústava“, čím je pre ľudí menej transparentný.

Socialistický europoslanec Enrique Baron Crespo povedal: „Je dôležité že veríme, že proces reforiem pokračuje.“ Súčasne však upozornil, že Parlament musí dať pozor na detaily. „Aj zmena jediného slova môže byť kľúčová.“

„Napriek komplikáciám bude výsledkom na konci MVK silnejšia Únia, s väčšou schopnosťou konať“, povedal Andrew Duff z liberálnej ALDE.

Euroskeptický europoslanec Jens-Peter Bonde (Nezávilosť/demokracia) vyhlásil: „Dohoda Merkelovej je neprijateľná. Ak uspejete v ratifikácii, vaše meno bude navždy spájané s EÚ, ktorú verejnosť nemôže pochopiť.“ Žiadal novú zmluvu, ktorú by schválilo celoeurópske referendum.

Ďalšie kroky

  • 10. júl: Komisia predstaví svoju pozíciu k MVK
  • 11. júl: Parlament prijme pozíciu k MVK
  • 23. júl: Otvorenie MVK na stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ
  • 18. október: predpokladaný dátum uzavretia MVK na neformálnom stretnutí lídrov EÚ v Lisabone

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA