Parlament hlasuje o rozpočte

Európsky parlament dnes bude rokovať o návrhu Finančnej perspektívy na roky 2007-2013, na ktorom sa v decembri 2005 dohodli zástupcovia členských krajín. EurActiv sa zaujímal, aký názor na rozpočet majú slovenskí europoslanci a aké dôsledky by malo prípadné rozpočtové provizórium.

 

Krátka správa

Rozpočtový výbor Európskeho parlamentu 11. januára 2006 odmietol ťažko vybojovaný návrh finančnej perspektívy na roky 2007-2013, ku ktorému boli zástupcovia členských krajín schopní dospieť až po náročných rokovaniach na decembrovom summite EÚ. Výbor návrhu vyčítal najmä výrazné škrty výdavkov Únie na oblasti ako mládežnícka politika či vzdelávanie. Predseda Rozpočtového výboru EP Reimer Böge uviedol: „V jej súčasnej forme musí Parlament spoločnú pozíciu Rady zamietnuť, nakoľko nezabezpečuje rozpočet garantujúci prosperitu, bezpečnosť a solidaritu pre európskych občanov.“

Vedúci slovenskej delegácie v Skupine Európskej ľudovej strany – Európskych demokratov a náhradník v Rozpočtovom výbore EP Peter Šťastný je presvedčený, že ak je minulosť dobrým indikátorom, Parlament dlhodobý rozpočet rozhodne neschváli: „Európsky parlament takmer vždy nasleduje odporúčania kompetentného výboru a v tomto prípade rozpočtový výbor na mimoriadnom zasadnutí aj za mojej účasti tento návrh Európskej rady takmer jednohlasne zamietol.“

„Treba však jasne povedať, že to bolo viac-menej z taktických dôvodov a v ďalších jednaniach bude snaha hlavne o navýšenie prostriedkov, ktoré boli o dosť nižšie, ako pôvodné návrhy Európskej komisie alebo Luxemburského predsedníctva,“ uviedol Peter Šťastný.

Provizórium je podľa neho pre Európu nevýhodné a zvlášť nevýhodné pre nové krajiny vrátane Slovenska. „V prvom roku dlhodobého rozpočtu – 2007 bude Slovensko čerpať približne trojnásobok súčasného príspevku. A to má seriózny vplyv na ekonomický rast, na zamestnanosť a samozrejme celkovo aj na životnú úroveň u nás. Preto budeme robiť všetko pre to, aby takáto situácia nenastala,“ prisľúbil europoslanec.

Vladimír Maňka (Socialistická skupina v EP), ktorý je členom Výboru pre rozpočet a náhradníkom Výboru pre hospodárske a menové veci, sa stotožňuje s názorom výboru, že Rada rozhodovala len na základe záujmov predstaviteľov jednotlivých členských štátov a nie v záujme EÚ. V návrhu Rady mu chýba zvýraznenie pridanej hodnoty pre občanov EÚ. Okrem toho Rada významne znížila prostriedky na výskum, rozvoj, vzdelávanie a kultúru.

„Ak poslanci Parlamentu odmietnu predložený návrh, bude Rada nútená vstúpiť s nimi do diskusie, tak ako to Rozpočtový výbor vo svojom stanovisku požaduje. Podľa Zmluvy o EÚ Rada ani nemôže postupovať v rozpočtových záležitostiach bez dohody s EP,“ uviedol Maňka. „Pri týchto vyjednávaniach bude musieť EP byť mimoriadne uvážlivý“, zdôraznil europoslanec vo svojom vystúpení pred plénom poslancov z frakcie európskych sociálnych demokratov. Mäkšie podmienky pri čerpaní financií zo štrukturálnych fondov, navrhnuté britským predsedníctvom, prijala väčšina štátov podľa neho veľmi pozitívne. O ich presadenie sa už niekoľko mesiacov snažia poslanci nových členských štátov EÚ. „Nové a staré členské štáty by stáli proti sebe, ak by Parlament neakceptoval jednoduchšie pravidlá pri čerpaní štrukturálnych fondov“, uviedol vo svojom vystúpení Maňka. On sám podporuje oficiálnu pozíciu EP a požaduje diskusiu s Radou. Verí, že Parlament bude schopný vyjednať s Radou lepšie podmienky, ako Rada v decembri schválila.

Člen Výboru pre rozpočet a náhradník Výboru pre hospodárske a menové veci Sergej Kozlík (Nezaradení) verí, že Parlament na dnešnej schôdzi odmietne pozíciu Rady k finančnému výhľadu, ale zároveň bude deklarovať ochotu rokovať o tomto dokumente v rámci Rakúskeho predsedníctva. V prípade ústretového postupu Rady je podľa jeho názoru možné dospieť k dohode, pričom korekcie v rozpočtovom výhľade by nemuseli mat radikálny charakter. „V takomto prípade je reálne schválenie rozpočtového výhľadu na marcovej schôdzi EP,“ uviedol Kozlík.

Na otázku, čo v prípade rozpočtového provizória, uviedol: „Domnievam sa, že vyššie uvedený scenár je reálny, preto pokladám možnosť rozpočtového provizória za hypotetickú. Skôr ako rozpočtové provizórium (v prípade neschválenia rozpočtu v marci) pripadá do úvahy schválenie rozpočtového výhľadu v neskoršom termíne, než v marci. Aj v prípade provizória by však platilo to, čo aj v národných rozpočtoch – život by išiel ďalej. Financovanie politiky EÚ by v roku 2007 prebiehalo na báze provizórneho ročného rozpočtu, ktorý by sa postupne doladil do štandardnej podoby. Poukazovalo by to však na politickú krízu v rámci EÚ,“ dodal poslanec.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA