Parlament požaduje o 12 miliárd viac

Pred definitívnym uzavretím konečnej podoby rozpočtu musia Parlament a Rada vyriešiť svoj spor o 10 miliárd euro.

 

Krátka správa

Ani tretie stretnutie medzi predstaviteľmi Parlamentu a Rady, ktoré sa konalo 22. marca kvôli schváleniu finančnej perspektívy, neprinieslo takmer žiadny badateľný pokrok. Lídri na summite EÚ v decembri 2005 schválili rozpočet vo výške 862,4 miliárd euro. Parlament však požaduje o 12 miliárd viac.

Podľa stanoviska Parlamentu je 12 miliárd „nevyhnutných” pre financovanie politík, ktoré majú pre Úniu „vysokú pridanú hodnotu”. Ide najmä o vzdelanie, výskum, transeurópske siete a cezhraničnú spoluprácu. Spomínajú sa však aj požiadavka flexibility rozpočtu, ktorá je potrebná v prípade, že nastanú nepredvídateľné udalosti.

Rakúsky minister financií Karl-Heinz Grasser hovoril o „zbožnom prianí” a varoval pred „absolútnou nereálnosťou” splnenia požiadavky Parlamentu. Reálne vidí možnosť zvýšenia rozpočtu asi o 1,5 miliardy euro.

Poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda strany SMER-SD Vladimír Maňka (SES) k súčasnému stavu vyjednávaní o Finančnom výhľade na obdobie 2007-13 uviedol: „Európske vlády si neuvedomovali dôsledky krátenia finančných prostriedkov, ktoré v decembri urobili. Vyjednávania si vyžadujú svoj čas. Každý krok dopredu vyžaduje pol kroka ustúpiť. Najsilnejšou zbraňou sú argumenty a trpezlivosť. Našim úmyslom je vyjednať čo najpriaznivejšie podmienky pre prospech občanov Európskej únie“. Na otázku, ako vidí konečný výsledok rokovaní odpovedal: „Optimisticky“. Zároveň vyjadril názor, že rokovania budú ukončené čo najskôr.

Ďalšie stretnutie je naplánované na 4. apríla.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA