Podľa Poliakov EÚ potrebuje ústavu

Napriek neochote poľských politických elít diskutovať o osude ústavnej zmluvy EÚ je verejná mienka v Poľsku jasne za prijatie ústavného dokumentu.

 

Krátka správa

Nedávny výskum ukázal značný nesúlad medzi postojmi euroskeptickej poľskej vládnej koalície, ktorá sa vyhýba akejkoľvek diskusii o budúcnosti Európy, a postojmi poľských občanov, ktorí podporujú členstvo v Európskej únii (64% za) aj prijatie Ústavnej zmluvy (68% za). Výskum uskutočnil v apríli 2006 poľský Inštitút pre verejné otázky.

Odporúčania tejto správy sú rovnaké ako závery štúdie o poľskej stratégie voči Ústave, publikovanej spoločne inštitútom ISP a poľských Inštitútom pre medzinárodné otázky (PISM).

Obe štúdie poukazujú na nedostatok debaty a celkové ticho ohľadom Ústavnej zmluvy vo verejnej diskusii, ktoré zavládli po neúspechoch referend vo Francúzsku a Holandsku. Neochotný prístup vlády je však v protiklade s verejnou mienkou. Väčšina Poliakov podporuje ideu Ústavnej zmluvy, cíti sa však málo informovaná (56%).n podporujú tiež vytvorenie spoločného Ministra zahraničných vecí EÚ (52%) a spoločných ozbrojených síl (51%). Až 49% Poliakov je za vznik spoločnej európskej vlády. Za riešenie existujúcich problémov Únie považuje väčšina respondentov spoločnú ústavu a užšiu spoluprácu medzi členskými krajinami.

V súvislosti s prebiehajúcim „obdobím reflexie“ žiada štúdia od poľskej vlády aby pri vytváraní pozície k budúcnosti Ústavnej zmluvy a úlohe Poľska v EU prihliadala na verejnú mienku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA