Poľsko a Česká republika: kritické k zmluve EÚ

Praha a Varšava zachovávajú kritický postoj k plánom prijať „zoštíhlenú“ zmluvu EÚ, ktorá by sa zakladala na Ústavnej zmluve odmietnutej referendami vo Francúzsku a Holandsku. Krajiny sa tak stavajú proti plánom Nemeckého predsedníctva.

Krátka správa

Poľský premiér Jaroslaw Kaczynski počas návštevy Bruselu 18. apríla 2007 potvrdil pred predsedom Komisie svoj skepticizmus vo vzťahu k Ústavnej zmluve. Poľsko chce opätovne otvoriť otázku hlasovania v Rade, pri ktorom mu Ústavná zmluva dáva menej väčšiu váhu, než súčasný systém.

„Musíme sa obávať hegemonistických štruktúr“, povedal Kaczynski pričom naznačil riziko dominancie veľkých členských krajín nad ostatnými.

Kriticky sa vyjadruje aj český prezident Václav Klaus. Po návšteve nemeckej kancelárky Angely Merkel v Českej republike (17. apríl 2007) síce hovoril o „kvalitatívnej zmene“ v debate o ústave, tvrdý postoj v hlavných bodoch kritiky si však zachoval.

„Časový plán nie je dôležitý“, vyhlásil Klaus na margo plánu Nemeckého predsedníctva predstaviť cestovnú mapu prerokovania novej zmluvy EÚ na Medzivládnej konferencii počas Portugalského predsedníctva v druhej polovici roku 2007, a jej prijatia a ratifikácie do roku 2009. podľa neho neexistuje dôvod ponáhľať sa, pretože EÚ dokáže dobre fungovať aj bez Ústavy.

Klaus vyhlásil že oceňuje posun v diskusii. Podľa českého prezidenta si Nemecké predsedníctvo uvedomilo, že zmeny v obsahu sú dôležitejšie ako časový plán. Zdôraznil, že je dôležité, aby Predsedníctvo hovorilo o novej Zmluve a nie o „Ústave“. Kancelárka Merkel sa však k tejto otázke po stretnutí nijak nevyjadrila.

Nemecké predsedníctvo zintenzívňuje snahu zachrániť väčšinu zmien, ktoré priniesla Ústavná zmluva, český prezident je stále kritický v niektorých bodoch, ako je vytvorenie postu ministra zahraničných vecí EÚ. Podľa neho treba tiež opätovne otvoriť diskusiu o prerozdelení kompetencií medzi členskými krajinami a Úniou. Podľa neho chce Česká republika tiež odstránenie Charty základných práv a renegociáciu pravidiel hlasovania v Rade, pretože Ústavná zmluva podľa neho zvýhodňuje veľké krajiny.

Český prezident privítal, že bývalý nemecký prezident Roamn Herzog otvoril diskusiu o možnosti „dvojrýchlostnej EÚ“, kde sa niektoré krajiny môžu rozhodnúť pre užšiu spoluprácu. Zdôraznil však, že krajiny ktoré sa chcú integrovať „rýchlejšie“, nemožno považovať za „lepších“ členov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA