Poľsko má stále výhrady k novej zmluve EÚ

Francúzsky a poľský prezident sa stretli v Paríži a diskutovali o inštitucionálnej reforme. Poľsko naďalej hrozí vetom pri akejľkovek zmene hlasovacieho systému v Rade, riziko neúspechu summitu sa tak zvyšuje.

Krátka správa

Francúzsky a poľský prezident Nicolas Sarkozy a Lech Kaczynski sa stretli 14. júna 2007, aby diskutovali o novej zmluve EÚ. Dohodu o jej zásadných rysoch, a časovom harmonograme prijímania, bude hľadať summit EÚ 21.-22. júna 2007.

„Skutočne si myslím, že môžeme dosiahnuť dohodu o Ústavnej zmluve“, povedal Sarkozy po stretnutí. Ddoal však: „Noc medzi 21. a 22. júnom bude dlhá.“

Hoci Kaczynski vyhlásil, že verí, že sa podarí nájsť kompromis, ktorý uspokojí všetky krajiny, zopakoval tiež, že Poľsko nebude akceptovať žiadne zmeny, ktoré znížia jeho silu pri hlasovaní v Rade. Potvrdil tiež, že Poľsko sa nebojí postaviť v tejto otázke celej EÚ, vrátane Nemecka.

Súčasný systém hlasovania bol dohodnutý v Nice. Počet hlasov, ktorý má členská krajina pri hlasovaní v Rade, je v zásade odvodený od druhej odmocniny jej populácie v miliónoch. Súčasne však systém dáva dodatočnú reprezentáciu menším krajinám. Poľsko, s 38 miliónmi obyvateľov, tak má dnes takmer také isté množstvo hlasov, ako 82 miliónové Nemecko – 27 v porovnaní s 29 hlasmi.

Návrh Ústavnej zmluvy, z ktorého má pri úprave hlasovania v Rade vychádzať aj nová zmluva, zavádza nový systém „dvojitej väčšiny“: na prijatie legislatívy je potrebných minimálne 55% členských krajín reprezentujúcich minimálne 65% obyvateľstva. Takýto systém má lepšie odzrkadľovať rozloženie populácie v EÚ a znížiť schopnosť jednotlivých krajín blokovať rozhodnutie. Poľsko, hoci bývalý prezident podpísal Ústavnú zmluvu, úpravu odmieta, pretože je podľa neho výhodná len pre veľké krajiny.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA