Poľsko vyzvané na zmiernenie postoja k Zmluve

Predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering a taliansky premiér Romano Prodi vyzvali „tých, čo niečo odmietajú,“ aby sa zbavili svojho odporu k inštitucionálnej reforme. Výzva prichádza pred rozhodujúcim summitom EÚ, ktorý sa uskutoční 21.-22. júna 2007.

Krátka správa

Hans-Gert Pöttering následne po návšteve Warszawy 4.-5. júna 2007 povedal, že je optimistický v otázke hľadania spoločného základu pre kľúčové súčasti novej Zmluvy. Pred nadchádzajúcim summitom tak vyhlásil, že „si je istý, že problémy môžu byť vyriešené.“

Poľsko a Česká republika v súčasnosti namietajú voči inštitucionálnym reformám – dôvodom je najmä zmena systému hlasovania. Poľsko je toho názoru, že systém hlasovania „dvojitou väčšinou,“ ktorý predpokladá 55% hlasov členských štátov zastupujúcich 65% populácie EÚ, priznáva väčším štátom EÚ (napr. Nemecku) príliš silnú váhu, zatiaľ čo znevýhodňuje malé krajiny.

Poľský premiér Jaroslaw Kaczynski už začiatkom tohto mesiaca avizoval, že by aj „zomrel“ za také zmeny volebného systému, ktoré by priznali väčšiu váhu menším členským krajinám.

Medzitým 3. júna 2007 taliansky premiér a bývalý predseda Komisie Romano Prodi pre francúzsky rozhlas Európa 1 povedal, že usudzuje, že existujú „dobré šance“ na prijatie dohody počas júnového summitu. Dodal, že inak by musela EÚ napredovať aj bez Poľska a Česka, ktorým by ale „vždy ponechávala otvorené dvere.“

Debata o viacrýchlostnej Európe je otvorená od čias, kedy bol predsedom Komisie Jacques Delors. Neskôr Valéry Giscard d’Estaing prišiel s myšlienkou vytvorenie „jadra Európy.“ Zástancovia tohto prístupu argumentujú, že v stále heterogénnejšej Únii to umožňuje napredovať tým, ktorý majú záujem o prehlbovanie integrácie a to bez toho, aby im ostatní členovia v takých krokoch bránili. Na druhej strane ale odporcovia tvrdia, že takýto prístup by ohrozil jednotu EÚ a varujú pred tým, že by si jednotlivé štáty mohli vyberať iba to z EÚ, čo im momentálne vyhovuje.

Viacrýchlostná Európa už jestvuje v oblastiach spoločnej meny a Schengenského priestoru. Akokoľvek, nateraz nie je možné zodpovedať otázku, ako by sa prejavili na fungovaní EÚ výnimky v otázkach inštitucionálnych reforiem.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA