Portugalsko sa pevne drží svojho mandátu

Portugalské predsedníctvo EÚ v ovzduší obáv zo snáh Poľska o znovuotvorenie diskusií o hlasovacom systéme v Rade, prehlásilo, že sa bude striktne pridŕžať ťažko vydobytej júnovej dohody ako základu pre novú európsku zmluvu.

Pozadie

Hlavy štátov a vlád EÚ v júni súhlasili s detailným mandátom pre Medzivládnu konferenciu (MK), ktorej hlavným cieľom bude reformovanie inštitúcií EÚ. „Reformná zmluva“ by mala vyviesť Úniu z inštitucionálnej slepej uličky, v ktorej sa pred dva rokmi ocitla po neúspešných referendách v Holandsku a Francúzsku, ktoré znamenali krach európskej ústavnej zmluvy.

Otázky

Portugalský premiér José Sócrates pri predstavovaní programu Portugalského predsedníctva v Európskom parlamente 11. júla podčiarkol, že dosiahnutie konsenzu o texte novej európskej zmluvy považuje za svoju najvyššiu prioritu.

Sócrates zdôraznil, že si neželá žiadne ďalšie zmeny v súčasnom mandáte MK, hlavne pokiaľ ide o prianie Poľska znovuotvoriť niektoré časti dohody, ktoré boli uzavreté v júni.

Sócrates pred Európskym parlamentom uviedol: „Dohoda dosiahnutá v Európskej rade dáva jasný a presný mandát. Teraz sme v pozícii, aby sme sa pohli dopredu. Jedna vec mi je jasná. Našim mandátom nie je meniť mandát, ale premeniť ho na zmluvu.“

Na tlačovej konferencii dodal: „Neočakávam žiadne problémy zo žiadneho členského štátu, obzvlášť z Poľska. Očakávam od každého maximálne úsilie na dosiahnutie novej zmluvy čo najskôr.“

Predseda Komisie José Manuel Barroso vyjadril Sócratesovi plnú podporu, keď povedal: „Nie je mysliteľné, aby sa znovu otvorila dohoda, ktorá bola dosiahnutá jednomyseľne.“

Sócrates povedal: „Postupujem dopredu s dôverou a nádejou. A táto dôvera pramení z vedomia, že kľúčové inštitúcie, kľúčoví politickí hráči sú zajedno v otázke zostavenia ambiciózneho, ale realistického plánu, ktorý sa pokúsi zlepšiť akcieschopnosť Európy.“

Prvý návrh zmluvy, vychádzajúci z mandátu pre MK, sprístupní Portugalské predsedníctvo až počas otvorenia Medzivládnej konferencie 23. júla. Portugalsko je naklonené myšlienke „Lisabonskej zmluvy“, ktorá by vznikla počas Medzivládnej konferencie.

Európsky parlament odobril zvolanie Medzivládnej konferencie počas svojho plenárneho zhromaždenia 11. júla 2007.

Pozície

Spravodajca a zástupca Skupiny EPP-ED na pripravovanej Medzivládnej konferencii Elmar Brok vyzval k plnému uplatneniu rokovacieho mandátu pre MK. Vyhlásil: „Úlohou Medzivládnej konferencie je naplniť tento mandát čo najrýchlejšie, bez žiadnych doplnení alebo revízií.“ Dodal: „Dohoda o rozšírení procedúry spolurozhodovania na viac ako 90 % politík povedie k väčšiemu priamemu zastúpeniu európskych občanov prostredníctvom Európskeho parlamentu.“

Socialista a predseda Výboru EP pre ústavné veci Jo Leinen kritizoval vyňatie Veľkej Británie spod právnej záväznosti Charty základných práv. Požiadal taktiež o väčšiu transparentnosť počas rokovaní v rámci MK a o prístupnosť všetkých dokumentov verejnosti.

Liberálny europoslanec Andrew Duff naliehal: „Musíme zaručiť, aby zvyšujúci sa počet výnimiek (opting-out) nenarušil integritu jurisdikcie a práva v EÚ.“

Europoslanec zo Skupiny GUE/NGL Francis Wurtz kritizoval lídrov EÚ, že „vyvíjajú toľko úsilia, aby sa vyhli príliš úzkemu zapojeniu občanov do tohto neidentifikovaného inštitucionálneho  zámeru“. Zároveň vyzval na usporiadanie celoeurópskeho referenda o novej zmluve.

Konzervatívci v EP obnovili svoju požiadavku na usporiadanie referenda o európskej zmluve vo Veľkej Británii. Konzervatívny europoslanec Timothy Kirkhope povedal: „Tony Blair pred tromi rokmi Britom sľúbil referendum o ústavnej zmluve. Náš nový premiér Gordon Brown má morálnu povinnosť, aby ten sľub naplnil.“

Ďalšie kroky

  • 23. až 24. júla: Portugalské predsedníctvo otvorí Medzivládnu konferenciu  počas stretnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.
  • 18. až 19. októbra: Predsedníctvo sa pokúsi dospieť k dohode o „Reformnej zmluve“ počas neformálneho zasadania Európskej rady v Lisabone.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA