Priority Portugalského predsedníctva

Nadchádzajúce Portugalské predsedníctvo sa bude zameriavať predovšetkým na politickú agendu, najmä na pokus vyriešiť otázku, ako sa dostať zo slepej uličky inštitucionálnych zmien. V oblasti externých vzťahov by mali dominovať témy konkurencieschopnosti, bezpečnosti a zlepšovania vzťahov s krajinami tretieho sveta.

Krátka správa

15. mája 2007 portugalský minister zahraničných vecí Luís Amado počas prejavu „Priatelia Európy“ v Bruseli stanovil výzvy, ktoré stoja pred jeho krajinou počas nadchádzajúceho predsedníctva. Portugalsko prevezme v rámci princípu rotácie predsedníctvo od Nemecka 1. júla 2007.

Minister definoval štyri prioritné oblasti agendy:

  • Nová Zmluva: vyvinutie úsilia na prekonanie stagnácie a splnenie deklarovaného cieľa – reforma do roku 2009.
  • Lisabonská stratégia: čelenie výzvam globálnej konkurencie bez straty pevného zázemia.
  • Bezpečnosť, sloboda a spravodlivosť: identifikovanie a modifikovanie nových bezpečnostných hrozieb po 11. septembri 2001.
  • Vonkajšie vzťahy: posilnenie role EÚ na medzinárodnej scéne.

S ohľadom na cestovnú mapu, ktorú predstaví súčasné Nemecké predsedníctvo na Európskom summite 21.-22. júna 2007, Amado nalieha: „Toto je kritický moment negociácií. Potrebujeme novú Zmluvu a potrebujeme ju čo najskôr.“

Dodal, že Ústavná zmluva by mala slúžiť ako základ inštitucionálnych reforiem, ale rovnako dodal, že „by bolo chybou ignorovať politickú realitu,“ ktorej dôsledkom bolo odmietnutie tohto dokumentu v referendách vo Francúzsku a Holandsku v roku 2005.

Minister povedal: „Tlak zahraničnej agendy je veľký. Portugalské predsedníctvo bude venovať špeciálnu pozornosť vzťahom EÚ-USA, politike susedstva a vzťahom s krajinami tretieho sveta. Amado vyhlásil, že je najvyšší „čas obnoviť transatlantické vzťahy.“

Amado vysvetlil, že zatiaľ čo Nemecké predsedníctvo venovalo svoju pozornosť východným susedom, Portugalsko sa bude pre zmenu orientovať na euro-stredomorské vzťahy. Očakáva sa, že toto úsilie podporí aj novozvolený francúzsky prezident Nicolas Sarokzy, ktorý vo svojich prejavoch viac krát navrhol vytvorenie „Stredomorskej únie.“ Sarkozym navrhnutý koncept by mal byť ekonomickým integračným blokom po vzore EÚ, ktorý by združil niektoré európske, blízkovýchodné a severoafrické krajiny.

V závere Amado povedal, že EÚ by mala byť lídrom v riešení globálnych otázok, ako sú klimatické zmeny a energetika. Zároveň sú však v popredí aj otázky odzbrojenia, proliferácie zbraní (hromadného ničenia) a boj proti chudobe. Snahou Portugalského predsedníctva je väčšia angažovanosť EÚ a vyššia intenzita dialógu so súčasnými mocnosťami a to prostredníctvom plánovaných summitov s Ruskom, Čínou, Indiou, Brazíliou, Ukrajinou a Úniou afrických štátov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA