Problémy EÚ s “jazykovým Babylonom”

Stane sa Európska únia po ďalšom rozšírení moderným Babylonom? Stroskotá na tom, alebo sa situácii „zmätenia“ jazykov predíde?

 

Pozadie

Plenárne zasadnutia Národného konventu o Európskej únii (NK o EÚ) sa venujú strategickým otázkam, ktoré súvisia s ďalším fungovaním EÚ. Tohtoročné prvé plenárne zasadnutie, ktoré sa bude konať 12. júna 2006 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí SR, sa bude zaoberať čoraz závažnejšou problematikou jazykovej komunikácie v EÚ.

Moderátorom zasadnutia bude člen Pracovnej skupiny IX. Jazyková politika v zjednocujúcej sa Európe Ivo Samson. Zúčastnenému publiku sa na úvod zasadnutia prihovorí podpredseda vlády SR a predseda predsedníctva NK o EÚ Pál Csáky. Hlavným hosťom zasadnutia je profesor z Kodanskej obchodnej školy Robert Phillipson, ktorý vystúpi s hlavnou prednáškou na tému „Prečo naliehavo potrebujeme viac aktivity v jazykovej politike”.

V druhej časti zasadnutia predstaví vedúci riešiteľského tímu pracovnej skupiny IX. Slavomír Ondrejovič Jazykovopolitickú stratégiu SR ako členského štátu EÚ.

Otázky

S každým rozšírením Európskej únie narastá počet jazykov, ktorými sa v rámci Únie hovorí. Od zakladajúcich Rímskych zmlúv, ktoré deklarujú jazykovú rovnoprávnosť, sa počet oficiálnych jazykov EÚ zvýšil zo 4 na 21. Plenárne zasadnutie sa bude venovať aj otázkam, nakoľko je tento stav udržateľný a nakoľko predstavuje vážnu prekážku pre efektívne fungovanie európskych inštitúcií.

Dominantné postavenie bezpochyby patrí v európskej komunikácii angličtine, uprednostňovaním ktorej sa však devalvuje hodnota ostatných oficiálnych jazykov. Mala by Európa prijať angličtinu za svoj jediný oficiálny jazyk, alebo je lepším riešením multilingvizmus, či umelo vytvorený jazyk? Aj toto sú problémy, ktorými sa budú prednášajúci zaoberať na plenárnom zasadnutí.

 

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA