Európski lídri schválili Reformnú zmluvu

Európski lídri dospeli k dohode a vyviedli tak EÚ zo slepej uličky, v ktorej sa ocitla po odmietnutí návrhu Ústavnej zmluvy v roku 2005. Pozornosť sa teraz sústredí na ratifikáciu, kedže niekoľko vlád je stále pod tlakom na vypísanie referenda.

Pozadie

Dve referendá vo Francúzsku a Holandsku uvrhli Úniu do krízy. Dva ďalšie roky sa európski lídri pokúšali riešiť inštitucionálnu reformu EÚ.

Na summite EÚ konanom 21.-23. júna bola dosiahnutá dohoda o reforme inštitúcií EÚ. Právni experti predložili konečnú verziu zmluvy a na doriešenie zostali už len niektoré politické otázky. Taliansko, Poľsko, RakúskoBulharsko predložili pred októbrovým summitom niekoľko požiadaviek.

Ešte však treba prekonať najväčší problém. Ratifikáciu vo všetkých 27 štátoch pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2009. V niektorých členských krajinách ako Veľká Británia, HolandskoDánsko sa vedú debaty o tom, či by sa o zmluve predsa len nemalo hlasovať v referende.

Otázky

Včera, 18. októbra, hlavy štátov a vlád EÚ na neformálnom summite odsúhlasili konečný text zmluvy. Portugalský premiér José Sócrates predstavil “Lisabonskú zmluvu” novinárom vo štvrtok večer. „Touto dohodou sa EÚ dostala z inštitucionálnej krízy“, povedal.

Predtým však museli byť vyriešené niektoré otázky:

  • Poľsko dosiahlo zahrnutie ioanninskej klauzuly, čo umožní, aby boli kľúčové rozhodnutia pozastavené menšinou európskych štátov.
  • Taliansko dostalo jedno miesto naviac v EP, čím sa opäť vyrovnalo Británii, stále však má o jedno menej ako Francúzsko.
  • Veľká Británia obhájila svoje výnimky zo spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.
  • Charta základných práv nebude záväzná pre Veľkú Britániu a Poľsko.

Zmeny, ktoré Refomrná zmluva prináša zahŕňajú aj zefektívnenie rozhodovania v Rade, post stáleho predsedu Rady a predstaviteľa pre zahraničnú politiku, ktorý bude zároveň členom Rady i Komisie. Ďalej sa zmenší počet komisárov a posilní sa úloha národných parlamentov.

Pozície

Portugalský premiér José Sócrates:  „S novou zmluvou prekonala Európa krízu, ktorá trvala niekoľko rokov. Európa je po tomto summite silnejšia, schopnejšia čeliť globálnym otázkam, pripravenejšia prebrať svoju úlohu vo svete a zvýšiť dôveru v našu ekonomiku a v našich občanoch.“

Predseda EK José Manuel Barroso: „Máme zmluvu, ktorá nám umožní konať. Naši občania chcú výsledky. Chcú vidieť v konkrétnych výsledkoch, čo im Európa prináša…. Verím, že máme zmluvu, ktorá nám umožní konať.“

Britský premiér Gordon Brown povedal, že je spokojný, že boli rešpektované britské výnimky, a že nie je potrebné referendum o novom texte. “Britské národné záujmy boli ochránené“, vyhlásil.

Pred summitom odmietol hlasy volajúce po vypísaní referenda, kedže ako povedal nová zmluva sa podstatne líši od odmietnutej Ústavnej zmluvy: „Máme úplne odlišný dokumnet, s našimi protokolmi a výnimkami, so „záchrannými brzdami“, so všetkou ochranou pre britské národné záujmy, preto verím, že najvhodnejším spôsobom ako o ňom viesť diskusiu je parlamentná debata.“

Vyzval lídrov, aby sa preorientovali z do seba zahľadenej inštitucionálnej diskusie na riešenie najväčších výziev, akými sú zamestnanosť, prosperita, enviromentálna bezpečnosť a samozrejme, bezpečnosť pred terorizmom.

Taliansky premiér Romano Prodi povedal: „Sme v situácii, ktorá uznáva úlohu Talianska v Európe. Toto je koniec dlhého obdobia ťažkostí v európskej histórii. EÚ môže znovu začať konkrétne konať.

Ďalšie kroky

13. decembra 2007: Nová zmluva EÚ bude podpísaná hlavami štátov a vlád v Lisabone.

Jún 2009: termín, do ktorého by sa mala stihnúť ratifikácia „Lisabonskej zmluvy“, t.j. pred voľbami do EP.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA