Rozpočet EÚ: Európsky parlament pohrozil

Rozpočet EÚ sa môže stať opäť centrom politickej agendy Únie – rozpočtový výbor Európskeho parlamentu pohrozil, že ukončí dnes platnú Medziinštitucionálnu dohodu o finančnej perspektíve.

 

Krátka správa

Rakúske predsedníctvo reagovalo na vyhlásenie výboru zarazene a jeho postoj považuje za nepomáhajúci nikomu: „Nie je to objektívne ani potrebné, ani zmysluplné“, vyhlásil podľa denníka Der Standard zdroj z rakúskeho ministerstva financií.

Jednomyseľné hlasovanie výboru zo 6. marca však naznačuje, že Európsky parlament (EP) vidí veci inak – dlhodobo žiada zvýšenie rozpočtu EÚ z 862 miliárd eur, schválených na decembrovom summite EÚ v roku 2005. Zo slovenských europoslancov sú členmi rozpočtového výboru Vadimír Maňka (SES) a Sergej Kozlík

Ak sa stane hrozba Výboru EP pre rozpočet o ukončení Medziinštitucionálnej dohody skutočnosťou, vylúči to možnosť pokračovať po roku 2007 v dnešnej štruktúre rozpočtu EÚ.

Ak rozhovory o budúcej Finančnej perspektíve nakoniec zlyhajú, budú jediným základom pre budúce financie Únie ustanovenia Zmlúv. V praxi to bude znamenať, že rozpočty EÚ sa budú dohadovať na každý rok osobitne namiesto toho, aby sa prijal finančný rámec na sedemročné obdobie.

Plenárne zasadnutie EP bude o tejto otázke rokovať 22.-23. marca.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA