Slováci vnímajú EÚ pozitívne

Z najnovšieho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer je zrejmý kladný vývoj nálad smerom k EÚ, pričom Slovensko sa pohybuje nad európskym priemerom.

Krátka správa

Výsledky najnovšieho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil v 27 členských štátoch EÚ, v 2 kandidátskych krajinách (Chorvátsko, Turecko) a na tureckej časti ostrova Cyprus v mesiacoch apríl až máj 2007, ukazujú pozitívny vývoj nálad smerom k EÚ.

Vyplýva z nich, že až 57 percent z opýtaných podporuje členstvo svojej krajiny v EÚ, čo je najvyššia dosiahnutá hodnota od roku 1994, pričom Slovensko sa so 64 percentami nachádza nad priemerom krajín EÚ.

Až 59 percent občanov EÚ je presvedčených o prínosoch pre ich krajinu vyplývajúcich z členstva v EÚ, pričom táto hodnota je najvyššia od roku 1991. Slovensko sa so 76 % ocitlo na šiestej priečke tabuľky, ktorú vedie Írsko (86 %).

Napriek nízkej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu a deklarovanej slabej informovanosti o tejto inštitúcii na Slovensku sme sa prekvapivo so 72 percentami ocitli na čele rebríčka krajín, ktoré jej dôverujú, pričom priemer EÚ dosahuje 56 %.

Naopak v otázke ďalšieho rozširovania EÚ poklesla podpora Slovákov v porovnaní s prieskumom uskutočneným na jeseň minulého roka o 10 percentuálnych bodov na úroveň 59 %.

Kľúčovou otázkou tohto prieskumu v súvislosti s blížiacim sa samitom EÚ bol postoj občanov jednotlivých štátov k európskej ústave. Eurobarometer ukázal, že takáto zmluva by mala až 66%-nú podporu a len 5 štátov sa ocitlo tesne pod hranicou 50 percent. Veľká Británia je pritom tradične krajinou s najnižšou podporou v tejto otázke (43  %).

Výsledky Eurobarometru, aj dobré načasovanie jeho uverejnenia môžu pripraviť vhodnú pôdu pre zložité vyjednávania v rámci nadchádzajúceho samitu EÚ a byť tak vhodným impulzom pre prijatie zásadných reformných krokov na pôde EÚ.

V májovom interview pre tlačové oddelenie EP Irena Belohorská (NI) na margo silnej podpory Európskeho parlamentu medzi slovenskými občanmi povedala: “Táto vysoká dôvera je pre mňa paradoxom, vzhľadom na veľmi nízku účasť slovenských voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Pýšime sa negatívnym prvenstvom, nakoľko naša účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu bola zo všetkých členských štátov najnižšia. Preto by bolo mojim želaním, aby bola táto “pasívna dôvera” odrazená aj v aktívnej účasti slovenských voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA