Socialisti zvažujú primárky pre výber kandidáta na šéfa EK

Niektorí z európskych socialistov žiadajú, aby strana zaviedla pre výber kandidáta strany na predsedu Európskej komisie primárne voľby po vzore USA.

Mnoho radových členov Strany európskych socialistov (Party of European Socialists, PES) sklamalo, že ich politická rodina nebola schopná postaviť vlastného kandidáta, ktorý by zviedol politický boj s José Manuelom Barrosom (zo stredo-pravej EĽS) pri obsadzovaní postu šéfa Komisie minulý rok. Preto niekoľko členov PES odštartovalo kampaň a zavedenie primárnych volieb.

Aktivistov inšpiroval ich predovšetkým americký model výberu prezidentských kandidátov prostredníctvom celonárodných primárnych volieb v strane. Podľa nich je čas začať sa vážne zaoberať touto otázkou v dostatočnom časovom predstihu.  

Vychádzajú pri tom z predpokladu, že voliči sa budú oveľa viac schopní identifikovať s európskymi politikmi, ak bude mať Európa lídrov, ktorí budú zároveň tvárou v kampani.  

Využívajúc predovšetkým online nástroje ako je Facebook alebo blogy odštartovali kampaň, ktorou chcú vytvoriť „demokratický tlak“ na proces nominácie socialistického kandidáta do politického boja pred európskymi voľbami  a výberom nového šéfa európskej exekutívy.

Facebooková skupina „Kampaň za primárky v PES“ má už takmer tisícku členov. Založili ju José Reis dos Santos z Portugalska a Desmond O´Toole z Írska.

Najväčším potenciálnym nepriateľom tejto myšlienky budú pravdepodobne členské národné strany. Ich lídrom by sa nemuselo páčiť, že o celoeurópskom socialistickom kandidátovi na predsedu Komisie by mali voliť všetci členovia národných strán.

Predseda bruselskej pobočky rumunskej sociálnodemokratickej strany Dan Luca na svojom blogu navrhuje časový plán :

  • Do 1. mája 2011: Interné oznámenie PES o procese výberu kandidáta
  • Do 1. októbra 2011: Deadline pre prihlásenie kandidatúry
  • Do  decembra 2011: Potvrdenie kandidátov
  • 2012: Fundraising na kampaň jednotlivými kandidátmi
  • 2013: Primárne voľby v 27 krajinách EÚ, každá krajina má toľko hlasov, koľko má hlasov v Rade EÚ.
  • Marec 2014: Konvent európskych socialistov oficiálne dezignuje kandidáta PES na predsedníctvo Európskej komisie.

Kongres PES, ktorý sa v decembri 2009 konal v Prahe, otvoril dvere možnosti zmien vo vnútornom fungovaní európskej politickej rodiny, ktoré by mohli zahŕňať primárky. Diskusie stále pokračujú.

Zatiaľ sa neobjavili žiadne konkrétne mená možných kandidátov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA