Ústava najneskôr v roku 2009

Počas dvojdňových rokovaní o budúcnosti EÚ sa ministri zahraničných vecí EÚ zhodli, že je potrebné nájsť riešenie súčasnej patovej situácie najneskôr do roku 2009. Stále však nie je jasné, ako to dosiahnuť.

plassnik, rakúsko
plassnik, rakúsko

 

Krátka správa

Z „obdobia reflexie“ o budúcnosti EÚ, ktoré bolo spustené po odmietnutí euroústavy občanmi Francúzska a Holandska v máji/júni 2005, zatiaľ vzišlo málo konkrétnych návrhov.

Ministri zahraničných vecí členských krajín na svojom stretnutí EÚ 27.-28. mája v Klosterneuburgu neďaleko Viedne prisľúbili, že nájdu riešenie o budúcnosti legislatívneho základu EÚ najneskôr do roku 2009.

Rakúska ministerka zahraničných vecí Ursula Plassnik povedala, že „nikto nevyhlásil Ústavu za mŕtvu“ a uvítala „prvé základné kamene nového konsenzu v diskusii o budúcnosti EÚ“.

Očakáva sa, že nemecká vláda, ktorá v januári 2007 preberie rotujúce predsedníctvo EÚ, predloží konkrétne návrhy pre ďalší postup do júla 2007, kým prebehnú voľby vo Francúzsku a Holandsku. Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Franka-Waltera Steinmeiera medzi ne môže patriť aj zmena názvu.

Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ neschválili nápad predsedu Komisie José Manuela Barrosa podpísať pri príležitosti 50. výročia vzniku Európskeho spoločenstva v roku 2007 slávnostnú deklaráciu o cieľoch a hodnotách EÚ (EurActiv.sk, 16. máj 2006). Neodobrili ani jeho návrh rozšíriť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v oblasti spravodlivosti a kriminálnych záležitostí využitím prostriedkov, ktoré poskytuje zmluva z Nice (EurActiv.sk, 9. máj 2006).

Rozšírenie „obdobia reflexie“ by malo byť zakotvené v záveroch summitu EÚ, ktorý sa uskutoční 15.-16. mája 2006 v Bruseli.

Európsku ústavnú zmluvu doteraz ratifikovalo 15 členských štátov Únie. Slovenský parlament ju schválil 11. mája 2005, no chýba podpis prezidenta. Ratifikačný proces ústavy sa oficiálne skončí v októbri 2006. 

REKLAMA

REKLAMA