Ústava najneskôr v roku 2009

Počas dvojdňových rokovaní o budúcnosti EÚ sa ministri zahraničných vecí EÚ zhodli, že je potrebné nájsť riešenie súčasnej patovej situácie najneskôr do roku 2009. Stále však nie je jasné, ako to dosiahnuť.

 

Krátka správa

Z „obdobia reflexie“ o budúcnosti EÚ, ktoré bolo spustené po odmietnutí euroústavy občanmi Francúzska a Holandska v máji/júni 2005, zatiaľ vzišlo málo konkrétnych návrhov.

Ministri zahraničných vecí členských krajín na svojom stretnutí EÚ 27.-28. mája v Klosterneuburgu neďaleko Viedne prisľúbili, že nájdu riešenie o budúcnosti legislatívneho základu EÚ najneskôr do roku 2009.

Rakúska ministerka zahraničných vecí Ursula Plassnik povedala, že „nikto nevyhlásil Ústavu za mŕtvu“ a uvítala „prvé základné kamene nového konsenzu v diskusii o budúcnosti EÚ“.

Očakáva sa, že nemecká vláda, ktorá v januári 2007 preberie rotujúce predsedníctvo EÚ, predloží konkrétne návrhy pre ďalší postup do júla 2007, kým prebehnú voľby vo Francúzsku a Holandsku. Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Franka-Waltera Steinmeiera medzi ne môže patriť aj zmena názvu.

Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ neschválili nápad predsedu Komisie José Manuela Barrosa podpísať pri príležitosti 50. výročia vzniku Európskeho spoločenstva v roku 2007 slávnostnú deklaráciu o cieľoch a hodnotách EÚ (EurActiv.sk, 16. máj 2006). Neodobrili ani jeho návrh rozšíriť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v oblasti spravodlivosti a kriminálnych záležitostí využitím prostriedkov, ktoré poskytuje zmluva z Nice (EurActiv.sk, 9. máj 2006).

Rozšírenie „obdobia reflexie“ by malo byť zakotvené v záveroch summitu EÚ, ktorý sa uskutoční 15.-16. mája 2006 v Bruseli.

Európsku ústavnú zmluvu doteraz ratifikovalo 15 členských štátov Únie. Slovenský parlament ju schválil 11. mája 2005, no chýba podpis prezidenta. Ratifikačný proces ústavy sa oficiálne skončí v októbri 2006. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA