„Ústava“ už nie je v kurze

Na večeri lídrov EÚ predstavila kancelárka Angela Merkel prvý náčrt „cestovnej mapy“ pre novú zmluvu EÚ. Slovo „ústava“ už nie je v kurze, nový dokument má byť kratší a prijatý už tohto roku v decembri.

Krátka správa

Nemecké predsedníctvo chce, aby sa lídri EÚ dohodli na texte novej zmluvy do februára 2008. Nový dokument bude pravdepodobne kratší. Aby sa EÚ vyhla ďalším referendám, stratí sa aj označenie „Ústava“.

Názory členských krajín sa však stále líšia. Poľsko chce napríklad udržať súčasný systém hlasovania v Rade, pretože mu dáva väčšiu váhu, než Ústavná zmluva. Poľský prezident Lech Kaczynski povedal: „Systém hlasovania je skutočne vážnym problémom.“ Dodal: „Každá krajina podporuje systém, ktorý je pre ňu najvhodnejší.“

Nemecké predsedníctvo drží doteraz konzultácie o Ústavnej zmluve za zavretými dverami. Občanov chce osloviť Berlínskou deklaráciou, ktorá má byť prijatá k 50. výročiu podpísania Rímskych zmlúv a má formálne opätovne naštartovať proces vedúci k novej zmluve v Únii.

Na tlačovom briefingu počas summitu Merkel vyhlásila, že existuje „úplná dohoda, že deklarácia má byť určená občanom Európy a musí byť pochopiteľná.“

Nemecké predsedníctvo, zastupujúce Radu, spolu s Komisiou a Parlamentom vytvorí text, ktorý bude hovoriť o základných hodnotách, rozširovanie spomenie ako „obohatenie“ ilustrujúce „triumf demokracie nad diktatúrou“. Podľa A. Merkel sa dotkne sa aj budúcich úloh, ako sú boj proti klimatickým zmenám, konkurencieschopnosť a sociálna kohézia. V deklarácii má podľa kancelárky figurovať aj európsky sociálny model.

Predsedníctvo sa bude snažiť o zvolanie medzivládnej konferencie v júni. Na nej budú členské krajiny rozhodovať o budúcej zmluve.

Ak pôjde všetko podľa plánu, nová zmluva bude podpísaná na decembrovom summite tohto roku počas Portugalského predsedníctva. To by ponechávalo 12-14 mesiacov na ratifikáciu a zmluva bude môcť vstúpiť do platnosti pred budúcimi európskymi voľbami v lete 2009.

Prezident Európskych federalistov Jan Seifert povedal: „Merkel má pravdu, keď veci urýchľuje, no jej metóda povedie do rovnakej slepej uličky, ako pri poslednom ratifikačnom procese.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA