Van Rompuy nechce trestať, len odmeňovať

Predseda Rady Herman Van Rompuy navrhuje odmeňovanie členských štátov extra financovaním, pokiaľ sa im podarí splniť záväzky plynúce z novej stratégie EÚ 2020. Naopak za nespĺňanie cieľov by sa nemalo trestať, len verejne karhať.

Van Rompuy dnes európskym lídrom na mimoriadnom summite prezentoval dokument „Sedem krokov ako naplniť európsku stratégiu pre rast a zamestnanosť“. Chce, aby sa vlády sústredili na obmedzený počet schém zameraných na financovanie výskumu a vývoja, mieru účasti na pracovnom trhu,  vyššie vzdelávanie a obmedzovanie chudoby.

Aby sa už nezopakovali chyby pri implementácii Lisabonskej stratégie, predseda navrhuje, aby sa stanovilo maximálne päť kvantitatívnych cieľov, dokedy ich majú implementovať a možné okamžité kroky.

Členské na oplátku môžu dostať viac prostriedkov a pôžičiek na financovanie programov na národnej úrovni.  „Napríklad investovanie do ľudského kapitálu by mohlo byť vhodnejšie financované z rámcového programu pre výskum alebo štrukturálnych fondov,“ píše sa  v dokumente. Van Rompuy tiež navrhuje, aby úverovanie cez Európsku investičnú banku využívali na odmeňovanie za štrukturálne reformy.

Na druhej strane udeľovanie sankcií za nenapĺňanie cieľov odmieta, radšej chce členské štáty motivovať k spĺňaniu záväzkov zverejňovaním vyhodnotení ich pokroku.

Vlády sa budú musieť na piatich cieľoch dohodnúť na marcovom stretnutí Rady. Národné ciele budú musieť pripraviť na júnový summit. Diskusie o špecifických okruhoch ako výskum a vývoj treba teda očakávať na jeseň. „Každá krajina bude mať na mieru šitú stratégiu podľa toho nakoľko majú rozvinuté financovanie výskumu a infraštruktúru.“

Diplomatické zdroje indikujú, že vzájomné porovnávanie pokroku by mohlo byť účinným spôsobom ako krajiny motivovať k dosahovaniu cieľov. Dokonca by sa mohli spájať do určitých klastrov, v rámci ktorých by mohli pravidelne konzultovať progres a slabiny reformy.

Dokument naznačuje, že Rada príjme aj opatrenia špecifické pre členské štáty, ktoré prijali euro. Podľa predsedu EÚ by sa krajiny šestnástky mali zamerať na konkurencieschopnosť a makroekonomické nedostatky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA