Varovanie pred európskou daňou

Komisárka pre rozpočet Dalia Grybauskaite odmietla možnosť zabezpečenia príjmov pre rozpočet EU vytvorením špeciálnej európskej dane. Podľa nej by to verejnosť v súčasnosti neprijala pozitívne a výsledkom by bolo len posilnenie antieurópskych nálad.

 

Krátka správa

Komisárka pre Parlamentný magazín vyhlásila, že vytvorenie európskej dane, z ktorej by bol napĺňaný rozpočet EÚ, by bol rovnako nepopulárny krok ako smernica o službách. Myšlienku celoeurópskej dane neodmietla v princípe, ale ako krátkodobo použiteľné riešenie problému nedostatku financií pre činnosti EÚ: „Nesmieme dovoliť, aby sme urobili rovnakú chybu, ako so smernicou o službách. Dovolili sme, aby bola otázka ľahko politizovaná, naľakali sme ľudí. A nakoniec sme aj tak získali len oslabený kompromis. Takejto budúcnosti by sme sa mali vyhnúť.“

Možnosť zavedenia európskej dane sa v debate silne objavila počas dlhých rokovaní o finančnej perspektíve pre roky 2007-2013. Rozpočet EÚ je v súčasnosti vytváraný v značnej miere z príspevkov členských krajín, a len doplnkovo z vlastných zdrojov. Pri napätej domácej rozpočtovej situácii však nie sú členovia (najmä čisti prispievatelia) veľmi ochotní dávať veľa prostriedkov do spoločnej pokladnice. Výsledkom sú zdĺhavé politické rokovania každých sedem rokov a neistota pokiaľ ide o výšku budúceho rozpočtu EÚ za sedemročným horizontom.

Rakúsky premiér Wolfgand Schuessel, ktorého krajina je v tomto polroku držiteľom rotujúceho predsedníctva, sa vyslovil za to, aby bola európska daň zvážená ako alternatíva k súčasnému stavu. O budúcnosti európskeho rozpočtu sa začne, podľa dohody, oficiálne hovoriť v roku 2008.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA