Verejnosť netuší, čo robí ombudsman

69% sťažností, ktoré boli minulý rok zaslané ombudsmanovi sa muselo vrátiť kompetentným na miestnej alebo národnej úrovni, pretože nespadajú do jeho kompetencie.

 

Krátka správa

Aj napriek rastúcemu záujmu o úlohu Európskeho ombudsmana, ktorá sa týka posudzovania sťažností administratívneho pochybenia inštitúcií EÚ, prevláda vo verejnosti zmätok o aktuálnej náplni jeho práce.

Štvrtina dotazníkov, ktoré vypĺňali občania, spoločnosti, mimovládne organizácie a združenia v EÚ, preukázala nedostatok transparentnosti vo vládnutí EÚ, tak ako to naznačil vo svojej Výročnej správe za rok 2005 európsky ombudsman P. Nikiforos Diamandouros (24. apríla 2006).

Len zlomok z celkového počtu 3920 zaslaných sťažností spadá podľa Diamandourosa do jeho kompetencie. 69% prípadov sa musí vrátiť kompetentným úradom na lokálnej a národnej úrovni.

Diamandouros povedal: „Mnohí občania nevedia, že môžem prešetriť len údajné pochybenia európskych inštitúcií a nie sťažnosti proti inštitúciám pôsobiacim na národnej alebo regionálnej úrovni členských štátov. Platí to aj v prípade, že sa týkajú komunitárneho práva. Dve tretiny sťažností sú jednoducho mimo mojich právomocí”.

Obvinenia boli najčastejšie vznášané proti Európskej komisii (68%), konkrétne kvôli „odmietnutiu podať informácie, nespravodlivosti, zneužívaniu moci, diskriminácii, procedurálnym chybám alebo omeškaniu“. V porovnaní s minulými rokmi, sa podľa Diamandourosa, stali „vážnym problémom” pochybenia v prijímacích procedúrach.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA