Verejnosť vládam naďalej nedôveruje

Globálna štúdia potvrdila, že mimovládne organizácie sú naďalej najdôveryhodnejšími inštitúciami. Vedú vysoko pred podnikateľskou sférou, vládami a médiami. Za najspoľahlivejší zdroj informácií o firmách sú považovaní kolegovia, priatelia a rodina. Poučia sa politici v EÚ?

 

Pozadie

Pravidelný Barometer dôvery (Trust Barometer), prieskum organizovaný PR firmou Edelman, skúma postoje tvorcov verejnej mienky vo svete voči podnikateľskej sfére, vládam, mimovládnym organizáciám a médiám.

Edelman definuje tvorcov verejnej mienky ako ľudí vo veku 35-64 rokov, s minimálne bakalárskym stupňom vysokoškolského vzdelania, príjmom domácnosti 75 000 USD a viac, alebo jeho ekvivalentom, a prejaveným záujmom a interesovanosťou v médiách, ekonomických a politických záležitostiach. Celkovo šiesty prieskum bol realizovaný prostredníctvom 25 minút dlhých telefónnych rozhovorov s 2 000 tvorcami verejnej mienky v USA (400), Číne (200), Británii, Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku, Kanade, Brazílii, Japonsku, a Južnej Kórei (150 každá krajina).

Otázky

Trust Barometer 2005 potvrdil, že mimovládne organizácie (MVO) sú považované za najdôveryhodnejšie inštitúcie v takmer každej skúmanej krajine v Európe, Amerike a Ázii. Vedú pred podnikateľskou sférou, vládami a médiami. Výsledky boli prezentované na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, 26. januára.

Prieskum, vykonaný medzi 2000 jednotlivcami s vyšším vzdelaním a príjmami, podčiarkuje „nedostatok dôvery“ v inštitúcie – podnikateľskú sféru, vlády, médiá – ktoré podľa Edelman vyplnili MVO. Jedinou krajinou, kde nemajú najvyššiu dôveru, je Čína.

„Dôvera v tradičné inštitúcie a osoby s autoritou – vysokých manažérov, šéfov vlád a hlavy štátov – je nahrádzaná osobnou sieťou dôvery, ktorá zahŕňa kolegov, priateľov a rodinu“, píše sa v správe.

Podľa prieskumu v rokoch 2003 až 2005 v Európe a USA výrazne poskočila dôveryhodnosť rodiny, priateľov a kolegov. Dôvera v „osoby ako vy“ narástla v tomto období z 22% na 56% (v USA) a z 33% na 53% (v Európe). Nezávislí experti, ako akademici, sa tiež umiestnili dosť vysoko.

V oblastí médií sa stal Internet tretím najpoužívanejším zdrojom dôveryhodných informácií a správ, po televízii a novinách (19% v USA, 13% v Európe, 21% v Brazílii, 27% v Číne).

Prieskum tiež ukázal:

  • Dôvera v podnikateľskú sféru, vládu a médiá je v Európe nižšia než kdekoľvek vo svete.

  • V Európe veria vláde najmenej v Nemecku (27%) a Francúzsku (32%), krátko po nich nasleduje Británia a Španielsko (33%). Taliani veria vláde o niečo viac – 39%.

  • Médiá sa umiestnili na najnižšej priečke dôveryhodnosti takmer v každej európskej krajine: Británia 22%, Francúzsko 26%, Taliansko 31%, Nemecko 33%, Španielsko 35%.

  • Nemecko a Francúzsko sú európskymi krajinami s najvyššou skepsou voči podnikateľskej sfére. V Nemecku mu verí len 33% ľudí, vo Francúzsku 28%. V porovnaní s tým je to 45% v Španielsku, 51% v Taliansku a 53% v Británii. Vo Francúzsku bol pritom zaznamenaný najväčší prepad dôvery voči podnikateľskej sfére – zo 47% (2004) na 28% (2006).

  • V rámci podnikateľskej sféry sú v globálnom meradle najmenej dôveryhodnými spoločnosti podnikajúce v oblasti médií a zábavy, ako aj energetiky. V Európe je najmenej dôveryhodným sektorom investičný/poisťovníctvo, potom energetika a sektor finančných služieb. V rámci Európy však existujú značné rozdiely – automobilový priemysel je najdôveryhodnejší vo Francúzsku a najmenej dôveryhodný v Británii.

Pozície

Výsledky prieskumu boli prezentované 25. januára v Európskom parlamente panelu zástupcov podnikateľskej sféry, public affairs, politických kruhov i médií.

Podľa medzinárodného viceprezidenta Edelman Mike Deavera je kľúčovým záverom, e komunikácia „zhora nadol“ stráca pozície v prospech komunikácie v úzkom kruhu známych. Podľa Deavera je toho dobrým obrazom napríklad explózia internetových webblogov týkajúcich sa priamo firiem. Korporácie majú podľa neho podporiť zamestnancov v tom, aby bránili svoju spoločnosť participáciu na weblogoch. Jeho radou je: „Vzdajte sa kontroly, počúvajte, konzultujte, majte dialóg.“

„Dôveru si nekúpite tým, že budete k poslucháčom hovoriť reklamou. Vrcholový manažment musí angažovať zúčastnených veľmi personalizovaným spôsobom, prostredníctvom lokálnych médií, a v priamom dialógu cez internet“, povedal Richard Edelman, prezident spoločnosti Edelman.

John Bell, šéf stratégií a analýz na Riaditeľstve Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľov (SANCO), poukázal na „politickú zmenu klímy“, keď ľudia „vytvárajú svoju identitu“ prostredníctvom osobných sietí kontaktov a dôveryhodných zdrojov. To, podľa neho, vytvára výzvy pre vlády a vyžaduje jasné strategické líderstvo v niektorých otázkach. „Pochybujem, že by v otázke pandémie ľudia verili susedovi odvedľa“, poukázal Bell.

Erik Jonnaert, generálny manažér pre vzťahy s Európou v Procter & Gamble vyhlásil, že pre podnikateľskú sféru i vlády sú omnoho dôležitejšie než prieskumy verejnej mienky voľby. Pre firmy je „hlas spotrebiteľa prvým momentom pravdy“. Druhým momentom je, keď spotrebiteľ produkt použije: „Splní očakávania?“

Jacki Davis, bývalá bruselská novinárka špecializujúca sa na EÚ, považuje nízku dôveru v médiá za „depresívnu“. Podľa nej zvýšil posun médií k sfére zábavy „tendenciu k maximalizácii hrozby“, a tak médiám nakoniec neveria politici ani podnikateľská sféra.

Jacki Davis však varovala pred zjednodušenými riešeniami. „Firmy si zvyčajne myslia, že majú problém s médiami, nie s dôverou“, poukázala. Súhlasila s radou prieskumu Edelman, aby boli informácie lokalizované a personalizované. Varovala však pred možným nedostatkom konzistentnosti konečného odkazu, ktorý by to mohlo priniesť.

Ďalšie kroky

  • 1. február: Komisia vydá Bielu knihu o komunikačnej stratégii EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA