(VIDEO) Biela kniha a Rím: Vylaďovanie EÚ pokračuje

Európska komisia chce mať jasnejšie o ďalšom smerovaní v únii do konca roka 2019.


Biela kniha Európskej komisie o 5 možných scenároch budúceho vývoja EÚ je len výkopom do diskusie o budúcej podobe EÚ.

Komisia hovorí, že to bola reakcia na rôzne hlasy, ktoré v EÚ zaznievali, pričom sa v dokumente snažila pomenovať aj dopad jednotlivých scenárov.

Biela kniha o budúcnosti EÚ v kocke

Európska komisia plánuje počas roka 2019 prísť s detailnejšími návrhmi o tom, ako sa pohnúť ďalej v dielčích oblastiach – v sociálnych veciach, v hospodárskej a menovej únii (eurozóne), vo využívaní globalizácie, v obrane a o v tom, ako lepšie nastaviť financovanie EÚ.

Veľa sa ale čaká aj od členských štátov. Minimálne, aby jasne povedali, čo je pre nich prijateľné a čo naopak nie. Dôležité je, aby na akomkoľvek smere ďalšieho vývoja prevládla v EÚ jednota.

 

EÚ po Ríme: Rôznym tempom a jedným smerom

 

Slovensko oceňuje, že Európska komisia tentokrát odolala pokušeniu predstaviť jeden hotový recept pre budúcnosť Európy.  Zo scenárov považuje ďalšiu rýchlu integráciu za najmenej pravdepodobnú.

Slovensko chce byť ale účastné diskusie o budúcnosti eurozóny, ktorá bude v blízkej budúcnosti jednou z dominantných tém. Zároveň chce zabrániť tomu, aby sa v rámci eurozóny vytvárali prípadné ďalšie resp. užšie jadrá.

Európsky parlament tiež žije diskusiou o ďalšom vývoji európskeho projektu a prijal v ostatnom období dve správy o budúcnosti EÚ a jednu špecifickú o rozpočtovej kapacite pre eurozónu:

 

 

EU Stakeholder Brunch a Citizens´ Dialogue na tému “Naberie EÚ v 60tke nový dych?” zorganizovali Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s portálom EURACTIV.sk a Nadáciou Friedricha Eberta. 

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA