Zablokovaný rozpočet

Problémy sprevádzajúce proces schvaľovania európskeho rozpočtu nekončia. Na 21. marca 2006 boli naplánované trilaterálne rozhovory medzi predstaviteľmi nespokojných europoslancov, rakúskym predsedníctvom a Komisiou. Dohoda nie je istá ani napriek tomu, že všetci zúčastení vyslovili ochotu rokovať a spolupracovať.

 

Krátka správa

Na konci roka 2006 vyprší platnosť súčasného finančného rámca. V prípade, že finančný plán na roky 2007-2013 nebude do tejto doby schválený, pristúpi sa k alternatívnym riešeniam. Buď sa medziinštitucionálna dohoda predĺži, alebo sa jej zrušením Únia vráti k ustanoveniam Zmluvy (článok 272). Návrat k Zmluve by znamenal koniec pre viacročný finančný rámec a prijímanie rozpočtu na každý rok osobitne. Negatívny dopad by malo neprijatie rozpočtu najmä na realizáciu viacročných programov financovaných z európskych fondov.

Koncom roka 2005 prijala Rada po zdĺhavých rokovaniach návrh nového sedemročného rozpočtu Únie, ktorý podľa platných európskych procedúr musí odobriť Parlament. Rozpočtový výbor Európskeho Parlamentu (EP) tento návrh odmietol s tým, že rozpočet kráti prostriedky, ktoré považuje Parlament za prioritu a navyše uprednostňuje národné záujmy pred záujmami na európskej úrovni. Politickými prioritami Parlamentu sú najmä oblasti mládežníckych a kultúrnych programov, vzdelania, vedy, bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa. Podľa členov výboru nie je takto navrhnutý rozpočet v súlade so záujmami európskych občanov. Parlament požadoval tiež väčšiu flexibilitu rozpočtu a rezervné prostriedky na nepredvídateľné udalosti. Komisia týmto požiadavkám vyhovela a zahrnula ich do svojho nového návrhu.

Prvýkrát sa rozpočet prijíma pre Úniu s 25 členmi. Aj preto sa čoraz častejšie hovorí o neudržateľnosti súčasného systému financovania rozpočtu, rovnako ako o procedúrach jeho schvaľovania. Rozpočet je v súčasnosti financovaný z národných rozpočtov jednotlivých krajín a len malé percento celkových príjmov do rozpočtu plynie z iných zdrojov. Medzi európskymi lídrami sa začína uvažovať o spoločnej európskej dani, ktorá by mohla byť riešením súčasných problémov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA