Začala sa diskusia o Európe

27. marca 2006 uviedla Komisia do života diskusné fórum, ktorého primárnym cieľom je umožniť verejnosti vysloviť svoje názory, očakávania a obavy v súvislosti s budúcnosťou Európskej únie.

 

Krátka správa

Plán, ktorý vznikol ako reakcia na odmietnutie Euroústavy v referendách vo Francúzsku a Holandsku, dostal názov Plán-D: Dialóg, Diskusia a Demokracia. Projekt vznikol na podnet Európskej rady v rámci tzv. obdobia reflexie. Obdobie reflexie by malo v prvom rade znamenať širokú a intenzívnu diskusiu o európskych politikách. Plán nemá byť záchranou pre odmietnutú Ústavu, ale má stimulovať širšiu verejnú diskusiu medzi európskymi inštitúciami a jej občanmi. Jedným z jeho cieľov je obnoviť kontinuálne klesajúcu dôveru občanov v inštitúcie EÚ.

Na portáli Debate Europe môžu občania diskutovať v 20 jazykoch. Hlavnými témami diskusie sú:

  • Hospodársky a sociálny rozvoj Európy

  • Vnímanie Európy a úloh Európskej únie

  • Hranice Európy a jej úloha vo svete

Otázky

Komisia chce cez nové mnohojazyčné internetové fórum vyvolať a podporiť diskusiu o budúcnosti EÚ v jednotlivých národných štátoch. Stránka obsahuje linky na všetky relevantné zdroje poskytujúce základné informácie a dokumenty, ktoré vydala Komisia od začiatku obdobia reflexie. Poskytuje tak občanom možnosť vyjadriť svoje názory na otázky spojené s budúcim vývojom EÚ.

Stránka poskytuje linky na diskusie vedené na národnej úrovni v jednotlivých krajinách. Nanešťastie sa zdá, že len 7 z 25 členských štátov začalo s takouto národnou diskusiou (Rakúsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, LuxemburskoŠvédsko).

Vyvoláva to otázku, či sa naozaj európski občania zaujímajú o takúto diskusiu. Bude v krajinách, ktoré vedú diskusiu na fóre, odozva dostatočná? Kto bude na diskusii participovať? Zasiahne tento nástroj mienkotvorcov v členských štátoch? Ako sa budú ďalej spracovávať odpovede získané z takejto diskusie? Bude sa ohlas verejnosti brať naozaj do úvahy, alebo je diskusia len klišé („figový list“ ako znela jedna z prvých reakcií na rakúskom fóre)?

Plán D je iba časťou úsilia Únie „preklenúť priepasť“ medzi jej inštitúciami a občanmi. Podpredsedníčka Komisie Margot Wallströmová predstavila „vnútorný akčný plán“ a Bielu knihu o európskej komunikačnej politike. Jej cieľom je zhromažďovať názory na spôsoby zlepšovania komunikačnej stratégie EÚ voči svojim občanom. Zároveň má byť odpoveďou na vzrastajúce pochybnosti, ktoré majú Európania o úlohe a ďalšom vývoji Únie.

Belgický premiér Guy Verhofstadt sa na margo diskusie o budúcnosti Euroústavy nevyjadril príliš optimisticky. Veľkú nádej na jej záchranu nevidí, aj napriek faktu, že Belgicko Ústavu vo februári 2006 ratifikovalo. Alternatívou by podľa neho mala byť užšia spolupráca medzi 12 krajinami eurozóny. Práve tie by sa mali stať fórom pre hlbšiu integráciu, keďže sú jadrom Únie. Mali by však zostať otvorené pre ďalšie krajiny, ktoré prijmú Euro.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA