1. fórum o firemnej filantropii bude o premyslenom darcovstve

Budúci štvrtok 6. novembra sa uskutoční 1. fórum o firemnej filantropii. Nosnou témou bude – Premyslené darcovstvo: viac než podpísanie šeku.

Nadácia Pontis budúci týždeň organizuje 1. fórum o firemnej filantropii. Cieľom akcie je ukázať inovatívne spôsoby rozvoja komunitného investovania u nás i v zahraničí. Návštevníci fóra sa o nových modeloch premysleného darcovstva dozvedia na konkrétnych príkladoch a riešeniach. Priestor bude aj na prezentovanie vlastných názorov a skúseností zúčastnených reprezentantov firemného sektora.

Program bude pozostávať z dvoch častí. V prvej zaznejú prednášky o efektívnych prístupoch rozvoja komunitného investovania na Slovensku i v zahraničí. Druhá časť fóra sa bude venovať praktickým príkladom a spôsobom riešenia pri piatich diskusných stoloch:

  1. Firemná filantropia pomocou nadačného fondu – T-Mobile Slovensko, a.s.
  2. Firemná filantropia pomocou firemnej nadácie – Orange Slovensko, a.s.
  3. Firemná filantropia formou dobrovoľníctva – U.S. Steel Košice, s.r.o.
  4. Zapojenie zamestnancov do rozhodovania o filantropii – Citibank (Slovakia) a.s.
  5. Múdre peniaze – budovanie kapacít neziskových organizácií – EVPA

Prednášať budú:
•Dr. Rob John z Veľkej Británie, ktorý sa venuje podpore rozvoja filantropie v Európe.
•Zuzana Bartošová, CSR konzultantka v ČR, ktorá sa zaoberá meraním spoločenských a komerčných benefitov komunitného investovania.
•Marek Gešo, spoločnosť Accenture, je iniciátor a výkonný manažér Accenture nadačného fondu pri Nadácii Pontis.
•Stanislav Čekovský, spolumajiteľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Anasoft, predstaví aktívne projekty spoločnosti – www.rodinka.sk, nadačný fond Myšlienka a podporu ceny za literatúru ANASOFT LITERA.
•Anna Podlesná, výkonná riaditeľka PR agentúry, odprezentuje konkrétne príklady komunikácie firemnej filantropie z Priemyselného parku Kechnec, kandidatúry mesta Prešov na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 a 6. DbI európskej konferencie o hluchoslepote.
•Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis, sa podelí so skúsenosťami s aktivitami spojenými s firemnou filantropiou, dobrovoľníctvom, umiestňovaním zahraničných expertov a koordináciou programu poradenstva v inštitucionálnom posilňovaní neziskových organizácií.

„Filantropia firiem na Slovensku sa posúva do novej fázy. Firmy už nechcú prispievať len na charitu. Chcú sa podielať na skutočnej pozitívnej zmene, zlepšovať celkový stav,  strategicky podporovať riešenie niektorého spoločenského problému. Zistili, že ak sa venujú filantropii premyslene, často sa im podarí nadchnúť svojich zamestnancov, zvyšujú tak ich lojalitu a zároveň vytvárajú dobré susedské vzťahy so svojou komunitou,“ vysvetľuje v správe NP  programový riaditeľ nadácie – Pavel Hrica. 

Viac informácií a detailný program fóra nájdete tu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA