1. fórum o firemnej filantropii: Firmy chcú finančné dary ešte viac zefektívňovať

Viac ako 50 zástupcov významných firiem sa dnes (6. novembra) na 1. fóre o firemnej filantropii zhodlo, že podpísaním šeku sa spoločenská zodpovednosť nekončí. Spoločnosti chcú ďalej zefektívňovať finančné dary, ktorými pomáhajú svojmu okoliu.

Na 1. Fóre o firemnej filantropii, sa stretlo viac ako 50 zástupcov významných firiem. Diskusia sa niesla v zmysle sloganu podujatia – „Premyslené darcovstvo je viac než podpísanie šeku“. Zúčastnení sa zhodli, že firemná filantropia prináša benefity nielen darovanému, ale aj darcovi (zamestancom i manažérom) nielen vo forme dobrého pocitu, ale aj uznania od komunity, čo rúca bariéry medzi spoločnosťami. Firmy majú záujem obohacovať svoje finančné dary o ďalšiu podporu najmä vo forme poradenstva neziskovým organizáciám a väčšej zaangažovanosti zamestnancov.

O vývoji a stave firemnej filantropie na Slovensku referovala Lenka Surotchak z Nadácie Pontis. Poukázala na to, že vo výške firemného darcovstva zaostávame za Českou republikou a ovplyvňuje ju aj legislatívne nastavenie. Firmy na Slovensku totiž nemôžu odpisovať dary zo základu dane, čo ich vedie k pocitu, že asignáciou 2 % si svoju zodpovednosť voči komunite splnili.

Spolumajiteľ a výkonný riaditeľ slovenskej spoločnosti Anasoft APR Stanislav Čekovský ukázal, že na podpore svojho okolia sa môžu podieľať nielen veľké korporácie, ale aj malé lokálne firmy. Výsledok podľa neho nezáleží len na množstve peňazí, ale hlavne na premyslenej forme podpory – napríklad poskytnutím firemných priestorov, hárdvéru či softvéru a podobne.

Zuzana Bartošová z českého Fóra darcov hovorila o spôsoboch zvyšovania efektivity darcovstva a metodike jeho merania, ktorá dáva firme cenné reálne informácie, akým prínosom bola firma pre komunitu. Podľa jej slov je logické, že stále väčšia pozornosť sa preto bude venovať meraniu dosahu a výsledkov projektov ako tomu, koľko peňazí firma darovala.

Zahraničným hosťom bol aj britský odborník Rob John, ktorý hovoril o neveľmi známej forme firemného darcovstva tzv. angažovanej alebo dobrodružnej filantropii. Angažovaný darca poskytuje vybranej komunitnej organizácii i rôznorodú inštitucionálnu podporu a snaží sa ju v dohodnutom čase postaviť na nohy.

Marketingový riaditeľ spoločnosti Accenture Marek Gešo predstavil spôsob vytvárania firemnej filantropickej stratégie a spolupráce s neziskovými partnermi. Podľa neho by firmy už nemali čakať, kým ich niekto požiada o podporu, ale cielene a dlhodobejšie pomáhať riešiť vybraný problém spoločenského života v súlade so svojimi korporátnymi hodnotami.

Podujatie 1. Fórum o firemnej filantropii zorganizovala Nadácia Pontis. Je jednou z najväčších grantových a programových nadácií na Slovensku. Mimovládnym neziskovým organizáciám pomáha pri ich dlhodobej finančnej udržateľnosti, inštitucionálnom posilnení a organizačnom rozvoji.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA