Aj investície môžu mať sociálny rozmer

Spoločnosť Danone založila investičný fond, ktorý rozbieha výrobu jogurtov pre sociálne slabšie vrstvy v Bangladéši.

Chudobné rozvojové krajiny potrebujú investície, ktoré by rozprúdili lokálnu ekonomiku a poskytli ľuďom zamestnanie. Investori sa však do rizikových, nestabilných oblastí príliš nehrnú.

Spoločnosť Danone založila minulý rok špeciálny investičný fond (Danone Communities fund), ktorý pomáha zabezpečovať výživu a zdravie pre chudobných obyvateľov rozvojových krajín. Fond pomáha financovať malú fabriku v meste Bogra v Bangladéši. Postupne by mala vzniknúť sieť podobných mikroprevádzok, ktoré by spoločne produkovali tri tisíc ton jogurtu ročne. Každá fabrika zamestnáva tisíc miestnych žien.

Do výroby jogurtu investuje fond 10% prostriedkov. Zvyšný objem peňazí sa použije na nízko-rizikové investície s dôrazom na sociálny rozmer. Fond je otvorený pre všetkých akcionárov, zamestnancov aj inštitúcie. Približne tretina predstaviteľov vedenia spoločnosti už investovala časť svojich podielov zo zisku. Zapojilo sa aj 15% zamestnancov Danone vo Francúzsku a v priemere do fondu každý vložil 1500 eur.

Danone fond je spravovaný spoločnosťou Credit Agricole. Tá tiež prispela sumou 24 miliónov eur. Spolu fond spravuje 60 miliónov eur. Rozsah podporovaných projektov by sa mal v budúcnosti rozšíriť, čím sa lepšie rozloží investičné riziko.

Korporátny poradca Marc Pfitzer potvrdzuje, že mnoho firiem sa snaží o sociálne investovanie, ale neistota a riziká súvisiace s rozvojovými krajinami ich často odradia. Je náročné odolať tlaku, aby investície mali sociálny rozmer a zároveň boli ziskové. Preto mnoho firiem napokon skončí pri klasickej charite. Danone fond by mohol byť riešením, ako dilemu zvládnuť.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA