Američania idú svojim firmám pre korupciu po krku

Farmaceutický gigant Pfizer sa mimosúdne dohodol s americkou vládou na zaplatení 60 miliónoch dolárov. Urovnal tak obvinenia z korupčného správania sa svojich pobočiek v Európe a Ázii.

Na základe Foreign Corrupt Practicies Act (FCPA) vyšetrujú americké orgány aktivity svojich firiem kdekoľvek na svete. Správa vyšetrovacej Komisie (Securities and Exchange Commission) tvrdí, že sa v rozpätí rokov 2001 až 2007 zamestnanci 4 rôznych dcérskych spoločností Pfizer Inc dopúšťali v zahraničí korupčných aktivít, ktoré spadajú pod pôsobnosť amerického antikorupčného zákona.

Jednotlivé pobočky, ktorých aktivity správa mapuje, operovali celkovo v siedmich krajinách – Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Číne, Taliansku, Kazachstane, Rusku a Srbsku.

Správa popisuje ako zamestnanci pobočiek priamo finančne motivovali lekárov predpisovať výrobky spoločnosti, prípadne si lojalitu zabezpečovali prostredníctvom platenia ciest alebo materiálnych darov. Finančné odmeny dostávali lekári a iní rozhodovatelia aj za schvaľovanie liečiv, alebo snahu ovplyvniť nákupy nemocníc v prospech svojich produktov.  

„Pobočky spoločnosti Pfizer v niekoľkých krajinách mali úplatky natoľko vtlačené do ich kultúry predaja, že ponúkali zisk a bonusové programy na neprimeranú odmenu tým zamestnancom štátu, ktorí boli ich najlepšími zákazníkmi“, uviedla podľa BBC Kara Brockmeyer z komisie.

V Bulharsku motivovali zamestnanci k predpisovaniu liekov platením ciest a dodávaním technologického vybavenia lekárom, organizovali „incentive trips“ do Grécka, kde sa lekári z veľkej časti venovali zábave.

V Číne platili napríklad konkrétnemu lekárovi výlet do Austrálie za explicitne kvantifikované objemy v prepisovaní (80 % pacientom).

V Chorvátsku vyšetrovatelia popisujú prípad, kedy lekár, ktorý v rámci odbornej komisie rozhodoval o registráciách liekov a výške úrad, dostával na rakúsky účet pravidelnú meačnú platbu vo výške 1200 USD.  

Pobočka v Českej republike ponúkala doktorom za predpisovanie rekreačné a cestovateľské možnosti. Minimálne v jednom prípade zobrala v roku 2004 na cestu výrobných priestorov do austrálskeho Pertu lekára, ktorý sedel v kategorizačnej komisii českého Ministerstva zdravotníctva. Česká pobočka sponzorovala 10 „vzdelávacích víkendov“ v lyžiarskych strediskách v Rakúsku aj na Slovensku.

V Taliansku vyšetrovatelia identifikovali „nevhodné sponzorstvá“ na cesty pre lekárov do európskych hlavných miest za prísľub predpisovania produktov.

V správe sumarizujúcej obvinenia sa, že sa spomínané aktivity nediali s vedomím alebo súhlasom Pfizer Inc (matky). Bez ohľadu na to je Pfizer Inc podľa amerického práva zodpovedná za vtedajšiu neschopnosť takéto konanie vo svojich pobočkách identifikovať a predchádzať mu riadnym systémom vnútornej kontroly. Tým skôr, že finančné záznamy o pochybných platbách a výdavkoch z pobočiek boli konsolidované do finančných záznamov Pfizer Inc.

V správe sa uvádza, že spoločnosť Pfizer Inc od roku 2004 spolupracovala s komisiou ministerstva spravodlivosti a následne viedla vlastné interné vyšetrovanie minimálne v 19 krajinách, ktoré našli ďalšie pochybenia, o ktorých pravidelne komisiu informovala. Preto nevidí dôvod na trestné stíhanie.

Vo Pfizer Inc malo vyšetrovanie za následok komplexné prehodnotenie systému „compliance“ (dodržiavania vnútorných pravidiel) a tiež systému globálneho monitoringu dodržiavania pravidiel záväzkov vyplývajúcich z FCPA. Správa tiež hovorí o zavedení „inovačných proaktívnych postupov a sofistikovanom podpornom systéme“.

V rámci urovnania zaplatí Pfizer Inc americkej vláde 60 miliónov amerických dolárov. Vyšetrovatelia vyčíslili kumulovaný zisk vyplývajúci z korupčného správania pobočiek na viac než 16 miliónov dolárov.

Ako pripomína BBC, za posledných päť rokov americké Ministerstvo spravodlivosti za použitia novej legislatívy vyšetrovalo pre podozrenia z korupcie niekoľko farmaceutických spoločností  a výrobcov zdravotnej techniky, ktoré operujú v zahraničí.

Minulý rok napríklad v podobnom vyrovnaní zaplatila spoločnosť Johnson and Johnson 70 miliónov USD.

Pozície

Na Slovensku rozvíja spoločnosť Pfizer svoje aktivity prostredníctvom samostatnej organizačnej zložky Pfizer Luxembourg SARL o.z., ktorá „bola a je nezávislá na zastúpení našej spoločnosti v Českej republike pri organizácii akýchkoľvek aktivít, vrátane marketingových. Uvedené vyšetrovanie sa týkalo krajín mimo Slovenska.“

„V našej spoločnosti máme nulovú toleranciu voči nelegálnym a neetickým praktikám a preto sme prijali prísne protikorupčné opatrenia. Dôsledne kontrolujeme všetky formy kontaktov so zdravotníckymi odborníkmi tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou, etickým kódexom a internými smernicami. Pracovné stretnutia s lekármi organizujeme výhradne na odborné a vedecké účely a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov“, uvádza riaditeľ pre vzťahy s vládou Pavol Adamkov z Pfizer Luxembourg SARL, o.z

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA