Čo s počítačmi po prepustených zamestnancoch?

Spoločnosť Citigroup kvôli kríze v snahe o záchranu oznámila, že prepustí 52,000 zamestnancov. Ostane po nich však rovnaký počet počítačov. Spôsobov ako ich využiť je viacero.

V posledných dňoch viaceré firmy oznámili masívne prepúšťanie zamestnancov. Najmä z bankového a finančného sektora. Keďže takmer každý kto pracuje v tomto odvetví potrebuje počítač, znamená to, že treba rozhodnúť, čo s nepotrebným hardvérom. Čo sa stane s tisíckami týchto počítačov a notebookov?

Podľa internetového magazínu eWeek riešení je niekoľko – darovať ich, recyklovať alebo ich nahradiť za PC tých zamestnancov, ktorí ostanú a tie vyradené recyklovať. Odborníci z oblasti IT však upozorňujú, že v prvom rade by sa prepúšťajúce firmy mali uistiť, že nemajú objednaný žiadny ďalší hardvér a prípadné kontrakty na dodávku novej techniky by sa mali pokúsiť zrušiť.

Staré za nové

Pokiaľ firma nebude znižovať stavy zamestnancov až tak radikálne, môže techniku, čo je navyše, využiť na iné účely ako boli pôvodne určené alebo ich vymeniť za staršie, ktoré používajú zostávajúci zamestnanci, a tie potom recyklovať. Obnovou starého hardvéru sa zaoberajú viaceré firmy aj veľké korporácie ako Dell, Hewlett-Packard a IBM. Likvidácia počítačov musí spĺňať prísne regulácie európskych zákonov. Vyradené PC by mali mať úplne vymazanú pamäť, aby nedošlo k zneužitiu citlivých údajov. Preto firmy, ktoré poskytujú likvidačné služby, môžu počítače s dátami okamžite zničiť.

Darovanie charite alebo iným firmám v problémoch

Ďalšou možnosťou ako sa zodpovedne zbaviť počítačov a notebookov po prepustených zamestnancoch je charita. Aj v prípade starších typov PC minimálne s procesorom Intel Pentium 4, ktoré sa dajú upraviť na vyšší štandard. Alebo ich darovať iným firmám, ktoré sa kvôli kríze dostali do problémov. V niektorých prípadoch si to darcovská firma môže uviesť do daňových odpočtov.

„Zelenší notebook“ na Slovensku

Podobným spôsobom sa informačná technika redistribuje aj na Slovensku. Nadácia Pontis a spoločnosť DELL ešte v októbri v rámci programu „Zelenší notebook“ rozdelila 200 notebookov 75 mimovládnym organizáciám, ktoré sa angažujú v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. Išlo hlavne o vzdelávacie mládežnícke združenia a organizácie realizujúce environmentálne projekty a aktivity, i školy s intenzívnou mimoškolskou činnosťou v tejto oblasti. Notebooky, ktoré boli vyčlenené pre program boli už používané a prešli dôkladnou technickou kontrolou.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA