CSR aktivity budú veľké firmy v Dánsku uvádzať povinne

Súkromné a štátne podniky v Dánsku vrátane investorov musia od roku 2010 do svojej výročnej finančnej správy zahrnúť aj informácie o svojich CSR aktivitách. Koncom minulého roka o tom rozhodol parlament.

Na základe hlasovania dánskeho parlamentu musí 1 100 najväčších firiem od roku 2010 každý rok podávať správu o svojich CSR aktivitách – spôsoboch ako ich implementovali a výsledkoch, ktoré dosiahli. Ako píše informačný portál GreenBiz.com v súčasnosti je poskytovanie týchto informácií na báze dobrovoľnosti. Dôvodom na prijatie návrhu je snaha o podporu dánskych firiem, aby sa aktívne zapájali do CSR aktivít, čím by si mohli vytvoriť lepšie podnikateľské možnosti. Zákonodarcovia veria, že pokiaľ dánske firmy budú mať reputáciu, že podnikajú zodpovedne, zvýši sa ich kredit aj na medzinárodnom trhu a zvýši sa ich konkurencieschopnosť.

CSR aktivity sú podľa predstaviteľov únie jedným z kľúčových faktorov, na ktoré by sa firmy mali zamerať, pokiaľ chcú zmierniť negatívne dôsledky krízy na svoj podnik. Novým nariadením chcú firmy zároveň viac inšpirovať k pripojeniu sa k Princípom zodpovedného investovania z iniciatívy OSN (UNPRI).

Dánsko sa takto pripojilo k iným členským štátom, ktoré už pred časom prijali podobnú legislatívu. Francúzske firmy musia uvádzať svoje aktivity v prospech spoločnosti a životného prostredia od roku 2001. Britské podniky do výročných správ o svojej činnosti tieto údaje povinne udávajú od konca roku 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA