CSR: Transparentnosť sa oplatí

Kľúčovým indikátorom spoločensky zodpovednej firmy je transparentnosť, tvrdí štúdia nadnárodnej PR spoločnosti.

Krátka správa

Transparentnosť komunikácie je kľúčovým indikátorom spoločensky zodpovednej firmy, dokonca dôležitejším ako filantropia či partnerstvo s mimovládnymi organizáciami, tvrdí štúdia nadnárodnej PR spoločnosti Edelman.

Štúdia vychádza z prieskumu názorov spoločenských aktérov na problematiku spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR). Transparentnosť komunikácie by sa podľa nich mala týkať podnikateľských aktivít, budúcich cieľov, i spôsobu zaobchádzania so zamestnancami. Až 45% respondentov sa zhodlo na tom, že komunikácia pozitívnych aj negatívnych faktorov patrí medzi tri najdôležitejšie aktivity spoločensky zodpovednej firmy. Na prvom mieste je dobrý prístup k zamestnancom (58%) a záruka, že produkty spĺňajú akceptované environmentálne a sociálne štandardy (54%).

Štúdia tiež ukazuje, že spoločensky zodpovedné správanie sa „vypláca“, hoci ľudia uprednostňujú individuálne spôsoby protestu voči firmám, ktorým neveria. Až 81% respondentov prieskumu tvrdilo, že si odmietne kúpiť ich výrobok alebo službu, 74% bude o nich informovať známych, 70% do nich nebude investovať, a 50% bude hľadať ďalšie informácie, resp. pre také spoločnosti odmietne pracovať. Až potom nasleduje skupina ľudí ochotná podporiť legislatívu obmedzujúcu aktivity firmy (47%), len 23% je pripravených proti takej firme demonštrovať.

Štúdia „Spoločenská zodpovednosť a komunikácie udržateľnosti: Kto počúva? Kto vedie? Na čom najviac záleží?“, pripravená na základe odpovedí 3 100 respondentov z celého sveta, identifikuje šesť kľúčových priorít a formujúcich faktorov v oblasti firemnej zodpovednosti:

  • musí ísť o firemnú prioritu, podporovanú z vedenia
  • aktéri majú často skúsenosť zložitej komunikácie so spoločnosťami
  • aktéri od firiem očakávajú, že budú v kľúčových oblastiach (klimatické zmeny, ľudské práva, zmierňovanie chudoby…) lídrom, nie len nasledovateľom
  • kľúčovou cieľovou skupinou komunikácie CSR aktivít sú zamestnanci a spoločensky zodpovední investori
  • firmy často zabúdajú na dôležitú cieľovú skupinu CSR komunikácie: potenciálnych zamestnancov
  • transparentnosť je kľúčovým indikátorom spoločensky zodpovednej firmy

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA