Darcovskou sms sa dá pomôcť siedmim projektom

Svojej SMS správe môžete dať väčší význam. Prostredníctvom Donors Message Service je možné podporiť sedem verejnoprospešných projektov.

Do konca mája môžu darcovia podporiť Slovenský zväz sclerosis multiplex, ktorý pomáha osobám s diagnózou sclerosis multiplex. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť o ochorenií a pomôcť pacientom s touto diagnózou. Získané finančné prostriedky budú použité pre pacientov na rekondično-rehabilitačné pobyty. Podporiť túto zbierku je možné zaslaním SMS správy v tvare DMS SKLEROZA na číslo 877.

Do 22. júla 2009 je možné opäť prispieť aj organizácii Slovenské hemofilické združenie (SHZ) a ich projektu „Rekondičné tábory hemofilikov spojené so vzdelávaním dospelých, detí a rodičov“ prostredníctvom SMS správy s textom DMS HEMO na číslo 877. Získané finančné prostriedky  budú použité na realizáciu rehabilitačných táborov pre maloletých hemofilikov s rodičom, rehabilitačného tábora detských hemofilikov a rekondično–rehabilitačné pobyty pre dospelých hemofilikov. Tieto aktivity pomáhajú zvyšovať pohybovú schopnosť ľudí, čo je hlavný predpoklad pre zníženie počtu krvácavých chorôb.

Projekt „Vytvorme priestor mamám a deťom“ chce upozorniť verejnosť na bariéry, ktoré spoločnosť kladie mamám s malými deťmi a vysvetliť potrebu priestoru pre mamy s malými deťmi. SMS správa v tvare DMS MAMA poslaná na číslo 877 pomôže zakúpiť pomôcky, ktoré vytvoria v materských centrách po celom Slovensku možnosti športového a pohybového vyžitia detí a tým vytvoria cenovo dostupné priestory na spoločné trávenie voľného času detí a ich rodičov.

SMS správa v tvare DMS KLEPAC môže prispieť združeniu Klepáč a ich projektu „Pomôžte vdýchnuť život Mlynu Klepáč“. Ide o projekt, ktorý chce obnoviť historický areál ôsmeho mlynu na Vydrici a využívanie tohto areálu na aktivity detí a mládeže, ako aj na ďalšie verejnoprospešné, rekreačné a prezentačné účely.

Prostredníctvom SMS správy DMS SIRIUS na číslo 877 je do 15. júna 2009 možné podporiť aj organizáciu Sirius, n. o. a ich projekt „Pomôžte bez slov“. Sirius je nezisková organizácia aktívna v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry.  Cieľom projektu je dokončiť vybavenie piatich novozrekonštruovaných tried Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši školským zariadením a modernými jazykovými laboratóriami, ktoré prispejú k skvalitneniu vzdelávania.

SMS správa s textom DMS MOTYL poslaná na číslo 877 aj v tomto roku pomôže Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR a ich zbierke „Deň belasého motýľa“.  Ide o celoslovenskú osvetovú kampaň spojenú s verejnou zbierkou na podporu ľudí so svalovou dystrofiou. Cieľom projektu je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch nervosvalového progresívneho ochorenia – svalovej dystrofie.

Nadácia Výskum rakoviny od 15. mája do 15. augusta 2009 organizuje ďalší ročník „Behu pre život“ a verejnú zbierku, ktorej výťažok použije na zakúpenie prístroja Real Time PRC v hodnote vyše 50 000 €. Je to prvý a výnimočný prístroj schopný stanoviť množstvá nukleových kyselín v tele človeka, a tak upozorniť na možný výskyt rakovinového ochorenia. Prístroj dokáže naraz spracovať krvné vzorky 96 pacientov. Podporiť tento projekt je možné SMS správou v tvare DMS BEZME poslanou na číslo 877.

Viac informácií o celom mechanizme a podrobnejšie informácie o každom projekte sú k dispozícii na webovej stránke www.darcovskasms.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA